Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-5018

van Ann Somers (Open Vld) d.d. 10 november 2009

aan de minister van Ontwikkelingssamenwerking

Holebi's - Discriminatie op de werkvloer - Situatie - Maatregelen

werkplek
seksuele minderheid
bestrijding van discriminatie
overheidsadministratie
discriminatie op grond van seksuele geaardheid
geslachtsverandering

Chronologie

10/11/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2009 )
25/11/2009 Dossier gesloten

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5006
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5007
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5008
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5009
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5010
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5011
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5012
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5013
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5014
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5015
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5016
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5017
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5019
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5020
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5760

Vraag nr. 4-5018 d.d. 10 november 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Vorig jaar verschenen enkele studies over de situatie van holebiís op de werkvloer. Meer bepaald gaat het om het onderzoek van prof. J. Vincke ď†Discriminatie van holebiís op de werkvloer: over inkomensverschillen, sectorsegregatie en het roze plafond†ď en de studie ď†(on)Zichtbaar Holebi. De situatie van homoseksuele, lesbische en biseksuele werknemers op de werkvloer van de Vlaamse overheid†í van de dienst Emancipatiezaken. Uit de studies blijkt ontegensprekelijk dat holebiís op de werkvloer een aantal problemen ervaren. De problemen blijken meer uitgesproken te zijn in technische diensten. Tevens ervaren holebiís in het algemeen meer negativiteit bij jongere en oudere collegaís. Van de federale overheid mag verwacht worden dat ze zichzelf een voorbeeldfunctie oplegt met betrekking tot het creŽren van een holebivriendelijke werkvloer.

1.Worden er binnen de administratieve diensten en eventuele overheidsbedrijven die onder uw bevoegdheid vallen, problemen gedetecteerd met betrekking tot de coming out van homo-, bi- of transseksuele werknemers?

2.Ervaart men een verschil in terughoudendheid van werknemers om voor hun geaardheid uit te komen naargelang er al dan niet oversten en andere collegaís op de betrokken diensten werken die al uit de kast zijn?

3.Werden binnen de administratieve diensten en eventuele overheidsbedrijven die onder uw bevoegdheid vallen het afgelopen jaar problemen op de werkvloer of pestgedrag gedetecteerd ten aanzien van homo-, bi- of transseksuele werknemers?

4.Zo ja, hoe vaak is dit gebeurd en van welke aard waren deze problemen?

5.Zijn deze problemen gedetecteerd bij specifieke categorieŽn van werknemers (leeftijd, geslacht, religie, scholingsgraad, afkomst,†Ö)?

6.Hoe vaak en op welke manier werd hier tegenop getreden?

7.Werden binnen de administratieve diensten en eventuele overheidsbedrijven die onder uw bevoegdheid vallen specifieke maatregelen genomen om een holebivriendelijke werkomgeving te creŽren?

8.Zo ja, welke initiatieven werden genomen?

9.Zo neen, zal dat alsnog op korte termijn gebeuren?