Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-3926

van Ann Somers (Open Vld) d.d. 6 augustus 2009

aan de vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Stiptheid - Kwaadwillige daden

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
vervoersduur
diefstal
misdadigheid
vandalisme
lichamelijk geweld
staking
reizigersvervoer

Chronologie

6/8/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/9/2009 )
25/11/2009 Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5780

Vraag nr. 4-3926 d.d. 6 augustus 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De verslechterde stiptheid van de treinen werd door de minister in een antwoord op mijn mondelinge vraag (nr. 4-871 van 16 juli 2009) onder meer verklaard door een stijging van het aantal kwaadwillige daden. De minister noemde uitdrukkelijk agressie, kabeldiefstallen en graffiti.

Voor de periode 2007- eerste semester 2009 kreeg ik graag een antwoord op de volgende vragen, telkens opgesplitst per jaar en per gewest:

1) Hoeveel gevallen van agressie werden vastgesteld?

2) Hoe vaak hebben deze gevallen van agressie geleid tot spontane stakingen door het personeel?

3) Hoeveel kabeldiefstallen werden vastgesteld?

4) Hoeveel hebben deze diefstallen van dit dure materiaal aan de NMBS gekost?

5) Is de NMBS verzekerd tegen diefstallen van dergelijk materiaal?

6) Hoeveel gevallen van graffiti werden vastgesteld?

7) Hoeveel heeft het de NMBS gekost om deze graffiti te laten verwijderen?

8) In welke zin kan graffiti aanleiding geven tot vertraging van de treinen?