Version à imprimer bilingue Version à imprimer unilingue

Question écrite n° 4-2667

de Martine Taelman (Open Vld) du 12 janvier 2009

au ministre pour l'Entreprise et la Simplification

FEDICT - Factures impayées - Montants

ministère
facturation
Cour des comptes (Belgique)
délai de paiement
comptabilité publique
gestion comptable

Chronologie

12/1/2009Envoi question (Fin du délai de réponse: 12/2/2009)
27/5/2009Réponse

Réintroduction de : question écrite 4-2017

Question n° 4-2667 du 12 janvier 2009 : (Question posée en néerlandais)

De Federale Staat zou begin 2008 voor zo'n 2 miljard euro aan niet betaalde facturen hebben openstaan. 73 miljoen euro staat het kabinet Justitie achter in het betalen van haar facturen. Begin dit jaar schatte de minister van Justitie dat er zo'n 7 000 facturen nog niet betaald werden. Zesenzestig rechtszaken waren toen lopende. Begin januari 2007 antwoordde de toenmalig minister van Justitie op een schriftelijke vraag nr. 51-1224 van collega Devlies (Kamer, Vragen en Antwoorden nr. 51-156, blz. 30236) dat : "op 31 december 2006 het totaal bedrag van de facturen die via het voorafgaand visum van het Rekenhof betaald worden en waarvoor de normale betalingstermijn verstreken was 16 276 498,80 euro bedroeg."

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen :

1. Hoeveel nog te betalen facturen liggen er op dit moment nog bij FEDICT ? Over welk totaalbedrag spreken we concreet ? Welke maatregelen neemt u en de FEDICT om deze betalingsachterstand weg te werken ?

2. Hoeveel bedraagt de actuele betalingsachterstand op de andere kabinetten, over hoeveel facturen gaat het, hoeveel rechtszaken werden aangespannen tegen FEDICT tot op heden ?

3. Zijn er statistische cijfers in de tijd (in vergelijking met 2005, 2006 en 2007) voorhanden met betrekking tot deze problematiek ? Met andere woorden stijgt de betalingsachterstand en het bedrag ?

4. Zijn er gegevens over het totaalbedrag aan betaalde moratoire intresten ?

Réponse reçue le 27 mai 2009 :

En réponse à la question, j’ai l’honneur de communiquer ce qui suit.

La membre estimée fait très probablement référence aux factures 2008 qui étaient encore ouvertes au début de cette année :