SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2011-2012 Zitting 2011-2012
________________
15 mars 2012 15 maart 2012
________________
Question écrite n° 5-5885 Schriftelijke vraag nr. 5-5885

de Inge Faes (N-VA)

van Inge Faes (N-VA)

à la ministre de la Justice

aan de minister van Justitie
________________
Affaire non élucidée - Définition - Chiffres - Tests ADN Cold case - Definitie - Cijfers - DNA-testen 
________________
homicide
police judiciaire
enquête judiciaire
répartition géographique
statistique officielle
ADN
expertise judiciaire
doodslag
gerechtelijke politie
gerechtelijk onderzoek
geografische spreiding
officiële statistiek
DNA
gerechtelijke expertise
________ ________
15/3/2012 Verzending vraag
4/12/2012 Herkwalificatie
15/3/2012 Verzending vraag
4/12/2012 Herkwalificatie
________ ________
Requalifiée en : demande d'explications 5-2796 Requalifiée en : demande d'explications 5-2796
________ ________
Question n° 5-5885 du 15 mars 2012 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 5-5885 d.d. 15 maart 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Dans le cadre de mon étude sur l'expertise judiciaire, j'aimerais obtenir une réponse aux questions suivantes.

1) Quelle est, selon les services de police belges, la définition d'une affaire non élucidée ?

2) Combien de ces affaires non élucidées sont-elles actuellement pendantes dans les différents services de police et de quelle année datent-elles ? J'aimerais obtenir une ventilation par province ?

3) Des tests ADN standards ont-ils été réalisés dans le cadre de ces affaires non élucidées ou cela dépend-il de la préférence individuelle du juge d'instruction compétent ?

 

In het kader van mijn onderzoek naar forensisch onderzoek had ik graag antwoord op volgende vragen:

1) Wat is de volgens de Belgische politiediensten de definitie van een cold case?

2) Hoeveel van deze zogenaamde cold cases zijn er momenteel hangende bij de verschillende politiediensten en uit welk jaar dateren zij, dit onderverdeeld per provincie?

3) Worden in deze cold case -zaken standaard DNA-testen gedaan of hangt dit af van de individuele voorkeur van de verantwoordelijke onderzoeksrechter?