SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2009-2010 Zitting 2009-2010
________________
11 janvier 2010 11 januari 2010
________________
Question écrite n° 4-6448 Schriftelijke vraag nr. 4-6448

de Ann Somers (Open Vld)

van Ann Somers (Open Vld)

à la ministre de la Fonction publique et des Entreprises publiques

aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
________________
Société nationale des Chemins de fer belges (SNCB) - Temps hivernal - Parkings - Épandages ou déneigement Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Winterweer - Parkings - Strooien of sneeuwruimen 
________________
Société nationale des chemins de fer belges
aire de stationnement
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
parkeerterrein
________ ________
11/1/2010Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 11/2/2010)
6/5/2010Einde zittingsperiode
11/1/2010Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 11/2/2010)
6/5/2010Einde zittingsperiode
________ ________
Question n° 4-6448 du 11 janvier 2010 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 4-6448 d.d. 11 januari 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

L'hiver rude n'a pas provoqué des ennuis de circulation uniquement sur les routes. Les voyageurs en train ont souvent été confrontés à des parkings de la Société nationale des Chemins de fer belges (SNCB) recouverts d'une épaisse couche de neige. En effet, contrairement aux routes, les parkings n'avaient pas été salés. Ils étaient donc particulièrement dangereux pour les automobilistes. En outre, ces parkings, qui sont souvent déjà insuffisants pour pouvoir accueillir tous les véhicules, ne peuvent être utilisés de manière efficace si les lignes de marquage ne sont pas visibles. De nombreux voyageurs apprécieraient donc que la SNCB fasse des efforts supplémentaires pour saler les parkings et, si possible, les déneiger.

1. Pourquoi la SNCB omet-elle le plus souvent de saler ou de déneiger les parkings des gares?

2. La ministre est-elle consciente du risque de glissades et d'éventuels dégâts de carosserie pour les voyageurs qui se rendent à la gare en voiture ou en vélo?

3. Prendra-t-elle des mesures pour qu'à l'avenir la SNCB sale ou déneige les parkings en cas de chutes de neige ou de verglas?

 

Het barre winterweer heeft niet alleen op de wegen voor heel wat verkeersellende gezorgd. Mensen die de trein namen werden vaak geconfronteerd met parkings van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) die onder een dikke laag sneeuw bleven liggen. In tegenstelling tot de wegen werd daar immers niet gestrooid. Het maakt deze parkings bijzonder gevaarlijk voor automobilisten. Bovendien worden deze parkings, die vaak al vrij krap zijn om alle verkeer te kunnen opvangen, inefficiënt gebruikt als de markeerlijnen niet zichtbaar zijn. Heel wat treinreizigers zouden het dan ook appreciëren mocht er vanuit de NMBS een extra inspanning gedaan worden om te strooien op de parkings en als het even kan sneeuw te ruimen.

1. Waarom laat de NMBS meestal na om te strooien of sneeuw te ruimen op de stationsparkings?

2. Is de geachte minister zich bewust van het gevaar voor de treinreizigers die met de auto of de fiets naar het station komen op slippartijen en eventuele blikschade?

3. Zal zij maatregelen nemen zodat de NMBS in de toekomst bij sneeuwval of ijzelvorming zal strooien of sneeuwruimen op de parkings?