SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2009-2010 Zitting 2009-2010
________________
29 décembre 2009 29 december 2009
________________
Question écrite n° 4-6363 Schriftelijke vraag nr. 4-6363

de Anke Van dermeersch (Vlaams Belang)

van Anke Van dermeersch (Vlaams Belang)

au ministre de la Justice

aan de minister van Justitie
________________
Tribunaux - Port du voile Gerechtsgebouwen - Dragen van sluiers 
________________
audience judiciaire
bâtiment public
vêtement
islam
relation Église-État
symbole religieux
gerechtszitting
openbaar gebouw
kledingstuk
islam
verhouding kerk-staat
religieus symbool
________ ________
29/12/2009 Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 29/1/2010 )
6/5/2010 Einde zittingsperiode
29/12/2009 Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 29/1/2010 )
6/5/2010 Einde zittingsperiode
________ ________
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1248 Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1248
________ ________
Question n° 4-6363 du 29 décembre 2009 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 4-6363 d.d. 29 december 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

À l'article 759 du code judiciaire, il est disposé : « Celui qui assiste aux audiences se tient découvert, dans le respect et le silence. »

Depuis peu, il y a une polémique autour de cet article parce qu'un juge a, sur cette base, fait sortir une musulmane de la salle d'audience.

1. Le ministre confirme-t-il que conformément à cet article, les femmes portant un foulard peuvent se voir refuser l'accès à la salle d'audience ?

2. Le juge est-il tenu de leur refuser l'entrée ?

 

Artikel 759 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat " de toehoorders de zittingen bijwonen met ongedekte hoofden, eerbiedig en stilzwijgend ".

Over dit artikel ontstond onlangs een polemiek omdat een rechter op basis hiervan een moslima had geweerd uit de rechtszaal.

1. Bevestigt de geachte minister dat overeenkomstig deze bepaling vrouwen met een hoofddoek de toegang mag geweigerd worden tot de rechtszalen?

2. Moet dit ook (verplicht) gebeuren door de rechter?