SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2008-2009 Zitting 2008-2009
________________
10 septembre 2009 10 september 2009
________________
Question écrite n° 4-4375 Schriftelijke vraag nr. 4-4375

de Geert Lambert (Indépendant)

van Geert Lambert (Onafhankelijke)

au ministre de la Justice

aan de minister van Justitie
________________
Détenus belges à l’étranger - Demandes d’exécution de la peine en Belgique - Chiffres Belgische gedetineerden in het buitenland - Aanvragen voor het uitzitten van de straf in België - Aantallen 
________________
transfèrement de détenus
statistique officielle
exécution de la peine
overbrenging van gedetineerden
officiële statistiek
voltrekking van de straf
________ ________
10/9/2009Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 15/10/2009)
25/11/2009Dossier gesloten
10/9/2009Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 15/10/2009)
25/11/2009Dossier gesloten
________ ________
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4374
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5671
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4374
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5671
________ ________
Question n° 4-4375 du 10 septembre 2009 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 4-4375 d.d. 10 september 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Les Belges détenus à l’étranger peuvent introduire une demande d’exécution de leur peine en Belgique. Mais ce n’est pas toujours accordé.

Combien de demandes ont-elles été introduites l’année dernière ?

Combien de personnes ont-elles été transférées dans une prison belge à la suite d’une telle demande ?

Combien de demandes ont-elles reçu une réponse négative ou n’ont-elles pas obtenu de réponse ?

Combien de Belges séjournent-ils actuellement dans des prisons étrangères ?

 

Belgen die gedetineerd zijn in het buitenland kunnen een aanvraag indienen om hun straf in België uit te zitten. Dit wordt echter niet altijd toegekend.

Hoeveel aanvragen zijn het laatste jaar ingediend?

Hoeveel mensen zijn ten gevolge van een dergelijk verzoek naar een Belgische gevangenis verhuisd?

Op hoeveel aanvragen is negatief geantwoord of niet geantwoord?

Hoeveel Belgen verblijven er op dit moment in buitenlandse gevangenissen?