SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2008-2009 Zitting 2008-2009
________________
12 janvier 2009 12 januari 2009
________________
Question écrite n° 4-2510 Schriftelijke vraag nr. 4-2510

de Martine Taelman (Open Vld)

van Martine Taelman (Open Vld)

au ministre de la Justice

aan de minister van Justitie
________________
Détenus évadés - Fugitifs - Publication d’avis de recherche Ontsnapte gevangenen - Voortvluchtigen - Publicatie van een most-wanted-lijst 
________________
détenu
affichage
lutte contre le crime
gedetineerde
bekendmaking
misdaadbestrijding
________ ________
12/1/2009Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009)
25/11/2009Dossier gesloten
12/1/2009Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009)
25/11/2009Dossier gesloten
________ ________
Réintroduction de : question écrite 4-680
Réintroduite comme : question écrite 4-5587
Réintroduction de : question écrite 4-680
Réintroduite comme : question écrite 4-5587
________ ________
Question n° 4-2510 du 12 janvier 2009 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 4-2510 d.d. 12 januari 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Aux Pays-Bas, on veut impliquer le public dans la recherche de détenus évadés ou de fugitifs en utilisant des avis de recherche, par analogie avec la liste placée par le FBI sur son site web. Cette liste comprend la photo et le signalement des auteurs ou des personnes suspectées de délits graves.

J’aimerais dès lors obtenir une réponse à la question suivante :

Envisagez-vous la publication d’une telle liste ?

Dans l’affirmative, pourquoi ? Dans la négative, pourquoi ?

 

In Nederland wil men het publiek inschakelen bij de opsporing van ontsnapte gevangen of voortvluchtigen door gebruik te maken van een ‘Most Wanted’-lijst. Dit naar analogie van de lijst die de FBI op zijn website plaatst. Op die lijst staat de foto en het signalement van de daders of verdachten van zware misdrijven.

Vandaar kreeg ik graag een antwoord op de volgende vraag:

Ziet u graten in het publiceren van zo’n lijst? Waarom wel, waarom niet?