BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2020-2021
________
9 november 2020
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 7-777

de Rik Daems (Open Vld)

aan de vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met Noordzee
________
Coronacrisis - Huiselijk geweld - Geweld tegen vrouwen - Politie - Slachtofferhulp - Klachten - Cijfers - Aanpak - Maatregelen - Overleg met de Europese Unie (EU) of buurlanden (Covid-19)
________
epidemie
huiselijk geweld
officiŽle statistiek
geografische spreiding
slachtofferhulp
________
9/11/2020 Verzending vraag
12/2/2021 Antwoord
________
Herindiening van : schriftelijke vraag 7-651
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 7-777 d.d. 9 november 2020 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De coronacrisis heeft mondiaal tot een forse stijging inzake huiselijk geweld geleid. Australische onderzoekers kwamen tot die conclusie in hun wetenschappelijke studie: ęFamily violence and COVID-19: Increased vulnerability and reduced options for supportĽ. Zo leiden maatschappelijke onzekerheid, minder sociale ondersteuning en controle tot een stijging van geweld, zeker in onstabiele huiselijke situaties. Dit waren enkele bevindingen:

Ė in AustraliŽ daalde de algemene criminaliteit tijdens de lockdown met 40†%, terwijl oproepen voor huiselijk geweld stegen met 5†%. Google AustraliŽ registreerde een stijging van 75†% van zoekacties naar hulp bij huiselijk geweld;

Ė in Wuhan, waar de pandemie begon, waren er in februari 2020 driemaal meer gevallen van huiselijk geweld vergeleken met het jaar voordien;

Ė in Frankrijk stegen de meldingen van huiselijk geweld met 32 tot 36†%.

De onderzoekers besluiten dat leven in afzondering, geassocieerd met psychische en economische stressfactoren, samen met alcoholconsumptie, kan leiden tot explosieve situaties. Betrouwbare cijfers ontbreken voor BelgiŽ, maar op basis van de huidige gegevens lijkt het belangrijk om beschermende maatregelen te nemen.

Zo nemen sommige lokale politiediensten al via hun dienst voor slachtofferhulp proactief contact op met mensen die de afgelopen drie maanden een klacht hebben ingediend op het politiebureau in verband met huiselijk geweld. Op deze manier kan de evolutie van hun situatie in quarantaine worden gevolgd. Ze nemen ook contact op met de verschillende verenigingen die betrokken zijn bij huiselijk geweld op het grondgebied om hen te laten weten dat slachtoffers niet moeten aarzelen om naar de politie te gaan.

Waarom stel ik u een vraag over dit onderwerp? De Belgische Staat wordt namelijk verplicht om een geÔntegreerd, omvattend en gecoŲrdineerd beleid inzake huiselijk geweld en geweld tegen vrouwen uit te rollen omwille van het Verdrag van Istanbul (Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld), dat in 2016 door BelgiŽ werd geratificeerd. Zo moeten de politiediensten een begeleidende, onderzoekende en beschermende rol op zich nemen.

Wat betreft het transversaal karakter van de vraag: het betreft hier een transversale aangelegenheid met de Gemeenschappen waarbij de rol van de Gemeenschappen vooral ligt in de bijstand aan personen i.e. het gelijkekansenbeleid. Slachtofferhulp van de politie en de behandeling van klachten is echter een federale bevoegdheid (Justitie).

Graag had ik hieromtrent dan ook een antwoord gekregen op volgende vragen:

1) Hoeveel personen hebben een klacht ingediend in verband met huiselijk geweld sinds de lockdownmaatregelen van kracht zijn gegaan (18†maart†2020)? Is dit een stijging of een daling ten opzichte dezelfde periode in 2019?

2) Wat zijn de verhoudingen tussen Vlaanderen, Brussel en WalloniŽ?

3) Hoeveel klachten werden er sinds 18†maart†2020 opgevolgd door de politie via hun dienst voor slachtofferhulp? Is dit een stijging of een daling ten opzichte dezelfde periode in 2019?

4) Hoe wordt dit probleem in het buitenland aangepakt? Is er overleg geweest met de Europese Unie (EU) of buurlanden om dit probleem aan te pakken? Zo ja, wat is eruit voortgekomen? Zo neen, waarom niet?

5) Wereldwijd is er een sterke stijging in huiselijk geweld en geweld tegen vrouwen aantoonbaar. Hoe gaat u ervoor zorgen dat de cijfers weer dalen? Zijn er beleidsmaatregelen getroffen om proactief het geweld op te sporen of aan te pakken?

Antwoord ontvangen op 12 februari 2021 :

Deze vraag komt volledig overeen met schriftelijke vraag nr. 7-845. Bij dezen verwijs ik naar vraag nr. 7-845 voor het antwoord.