BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2019-2020
________
22 september 2020
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 7-644

de Peter Van Rompuy (CD&V)

aan de vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
________
Ziekenhuizen - Classificatie - Investeringssubsidiesysteem - Eurostat - Standpunt - Overleg - Impact op de Gewesten
________
ziekenhuis
Eurostat
financiering
Instituut voor de Nationale Rekeningen
kosten voor gezondheidszorg
________
22/9/2020Verzending vraag
1/10/2020Dossier gesloten
________
Heringediend als : schriftelijke vraag 7-713
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 7-644 d.d. 22 september 2020 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Motivering van het transversale karakter van de schriftelijke vraag: de classificatie van de ziekenhuizen heeft een impact op het investeringssubsidiesysteem van de Gewesten.

Sinds 2016 hebben de Belgische regeringen de systemen voor de financiering van investeringen van ziekenhuizen gewijzigd. In de nieuwe systemen ontvangen de ziekenhuizen geen investeringssubsidie gekoppeld aan een specifieke investering. Ze ontvangen jaarlijkse bedragen voor onbepaalde tijd die elk jaar kunnen worden herzien. Hierdoor is de afgelopen jaren het verschil tussen de toegerekende schuld en de uitstaande schuld van de ziekenhuizen toegenomen.

Eurostat verzocht de Belgische autoriteiten om alle ziekenhuizen en gezondheidsinstellingen gecontroleerd door de overheid opnieuw in te delen. Het Instituut voor de nationale rekeningen (INR) was het niet eens met deze aanbeveling en heeft deze niet geÔmplementeerd.

Tijdens het overleg tussen Eurostat en de Belgische overheid van 28 en 29†juni†2018 besloot Eurostat tot een Europese Unie (EU)-brede feitenbevinding, die gevolgd zou worden door een discussie in de Excessive deficit procedure (EDP)-werkgroep. Dit zou kunnen leiden tot een heroverweging van het standpunt door Eurostat.

Daarom volgende vragen:

1) Wat is de stand van zaken betreffende de classificatie van de ziekenhuizen?

2) Welke overlegmomenten en communicaties vonden sinds het bezoek op 28 en 29†juni†2018 plaats?

3) In welke mate werden de Gewesten hierbij betrokken?

4) Wat is op vandaag het standpunt van Eurostat betreffende de classificatie van de ziekenhuizen?

5) Wat is de impact van dit standpunt op het investeringssubsidiesysteem van de Gewesten?