BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2015-2016
________
20 april 2016
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 6-918

de Bert Anciaux (sp.a)

aan de minister van Justitie
________
Radicalisering - Strijd - Gevangenen - Begeleiding - Re-integratie in de samenleving - Projecten op het vlak van tewerkstelling - Samenwerking met de Gewesten
________
extremisme
gedetineerde
strafgevangenis
zoeken naar een baan
beroepsopleiding
reclassering
institutionele samenwerking
radicalisering
________
20/4/2016 Verzending vraag
31/3/2017 Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 6-918 d.d. 20 april 2016 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Gevangenissen zijn vaak een bron van radicalisering. Vele jonge gevangenen starten hun criminele carriŤre pas na een eerste verblijf in de gevangenis. Ons land telt de hoogste recidivisten-cijfers ter wereld. Onze gevangenissen zorgen er geenszins voor dat mensen beter in de samenleving terugkomen.

Justitie is bijgevolg niet de enige die kan instaan voor een goede re-integratie van ex-gedetineerden in onze samenleving. Veel te vaak kijkt men enkel naar Justitie, maar ook de gewesten en gemeenschappen moeten hun rol spelen in het "heropvoeden" of het begeleiden en oriŽnteren van gevangenen en ex-gedetineerden.

Zo hebben de gewesten een essentiŽle rol te vervullen in het tewerkstellingsbeleid.

1) Op welke wijze worden de gewesten betrokken bij de begeleiding van ex-gedetineerden naar zinvol werk?

2) Worden er samen met de gewesten in speciale opleidingen voorzien? Zo ja, in welke gevangenissen? Zo neen, waarom niet?

3) Is de minister het met me eens dat een goede begeleiding naar werk een belangrijke voorwaarde is voor een geslaagde re-integratie in onze samenleving?

4) Worden gedetineerden reeds op het einde van hun gevangenisstraf geholpen in het zoeken naar zinvol werk of wordt dit louter overgelaten aan de opvang na de gevangenis? Is hij het met me eens dat reeds tijdens de detentie belangrijke stappen kunnen en moeten gezet worden voor het bekomen en vinden van zinvol werk?

5) Is er binnen Justitie een dienst en is er iemand bezig met het coŲrdineren van deze samenwerking met de gewesten of wordt dit uitsluitend overgelaten aan de goodwill van de verantwoordelijken binnen de respectievelijke gevangenissen?

6) Hoeveel mensen zijn er binnen Justitie bezig met deze uiterst belangrijke problematiek voor een geslaagde re-integratie in de samenleving?

7) Is hij het met me eens dat het vinden van zinvol werk een uiterst belangrijk instrument is tegen recidivisme?

Antwoord ontvangen op 31 maart 2017 :

Er wordt verwezen naar het antwoord dat wordt gegeven op vraag nr. 6-915, eveneens gesteld door deze senator.