BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2014-2015
________
26 juni 2015
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 6-680

de Bert Anciaux (sp.a)

aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
________
Luchthaven van Zaventem - Nachtbeperking - Naleving
________
luchthaven
lawaai
luchtverkeer
________
26/6/2015 Verzending vraag
24/2/2016 Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 6-680 d.d. 26 juni 2015 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het is voor iedereen duidelijk dat het dossier van de opstijgende en landende vliegtuigen op de luchthaven van Zaventem een rechtstreekse impact heeft op de bevoegdheden van de federale regering, van de Vlaamse regering en van de Brusselse hoofdstedelijke regering. De luchthaven, de vliegroutes en het baangebruik zijn de bevoegdheid van de federale overheid. Leefmilieu en de geluidsnormen zijn de bevoegdheid van de Gewesten (hier het Vlaamse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) en de uitstoot en lawaaihinder zijn dan weer een gedeelde bevoegdheid voor Volksgezondheid federaal ťn binnen de Gemeenschappen.

Geen ander dossier grijpt bovendien zo in op het leven van de honderdduizenden bewoners rond de luchthaven en op het leven in de gemeenten rond de luchthaven.

Zeker de nachtvluchten die vertrekken van Zaventem zijn bijzonder storend en zorgen voor ernstige gezondheidsproblemen bij tienduizenden omwonenden van de luchthaven.

Daarom werd er ook een plafond geplaatst op het aantal vertrekkende en landende vliegtuigen.

Nochtans stellen we vast dat de exploitant van de luchthaven vaak zijn broek veegt aan de duidelijk opgelegde restricties.

Onder meer na de elektriciteitspanne bij Belgocontrol werd er enorm veel gevlogen tijdens de daaropvolgende nachten. Nochtans zijn niet de omwonenden verantwoordelijk voor het geknoei met de machines en de elektriciteit bij Belgocontrol.

Ook na een hevige storm merken we dat de vliegtuigen die niet tijdens de dag kunnen vertrekken, gewoon later opstijgen tijdens de nacht, alsof er geen nachtbeperkingen bestaan.

Blijkbaar gaan de commerciŽle belangen van de luchthaven steeds voor op de gezondheidsbelangen van de omwonenden.

1. Waarom wordt het opgelegde maximum aantal nachtvluchten herhaaldelijk overschreden op de luchthaven van Zaventem?

2. Waarom wordt de beperking van het aantal nachtvluchten ondergeschikt verklaard aan de commerciŽle belangen van de luchthaven?

3. Worden aan de exploitant van de luchthaven sancties opgelegd wanneer de beperkingen op het aantal nachtvluchten wordt overtreden?

4. Zal de minister optreden om de gezondheid van de omwonenden te beschermen tegen de onwettige handelingen van de exploitant van de luchthaven?

Antwoord ontvangen op 24 februari 2016 :

1) De exploitatiebeperking opgenomen in artikel 7ter van het ministeriële besluit van 3 mei 2004 legt een maximaal aantal toekenbare slots voor nachtvluchten per kalenderjaar op, die worden toegekend door de Luchthavencoördinator, Belgium Slot Coordination vzw. De gegevens verstrekt door de Coördinator tonen geen overschrijding aan van het toegestane aantal slots dit jaar.

2) Het weze herhaald dat de 16 000 nachtslots een exploitatiebeperking is die voortvloeit uit de luchthavenakkoorden 2008-2010 en dat het aantal nachtslots voordien 20 000 bedroeg.

3) De Coördinator, Belgium Slot Coordination vzw, is een entiteit die onafhankelijk is van de luchthavenuitbater.

4) Ik kan u verzekeren dat ik mij volledig inzet voor de totstandkoming van structurele oplossingen voor alle omwonenden die getroffen worden door de luchthavenactiviteiten.