BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2014-2015
________
29 april 2015
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 6-631

de Bert Anciaux (sp.a)

aan de minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude
________
Financieringswet - Uitvoering - Follow-up door de Vlaamse regering
________
regionale financiŽn
Vlaamse Gemeenschap
Vlaams Gewest
________
29/4/2015 Verzending vraag
11/9/2017 Rappel
16/11/2018 Rappel
9/12/2018 Dossier gesloten
________
Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2149
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 6-631 d.d. 29 april 2015 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Onlangs kwam de federale regering verrassend snel tot een akkoord aangaande de begrotingscontrole 2015. Er bleek echter een addertje onder het gras te zitten, zeker voor de regeringen van de Gemeenschappen en de Gewesten.

De uitvoering van de financieringswet bleek plots veel gunstiger voor de federale overheid en veel minder gunstig voor de Gewesten en Gemeenschappen. Vooral de gewestregeringen spraken schande en beschuldigden de federale overheid ervan de lasten door te schuiven naar de Gewesten.

De eerste minister zei echter dat het om een loutere uitvoering van de financieringswet ging en dat het zelfs op zich niets te maken had met de wijzigingen van deze financieringswet door de Zesde Staatshervorming.

Het bleek dat maar ťťn enkele federale ambtenaar de juiste uitvoering kan geven aan de financieringswet en dat de Gewesten dus compleet verrast werden.

1. Hoe is het mogelijk dat er plots een voor de federale overheid bijzonder gunstig resultaat kwam uit de berekeningen van de financieringswet?

2. Waar was de gewijzigde som aan te wijten? Welk onderdeel van de financieringswet verklaart deze plots gewijzigde situatie en verdeling?

3. Hoeveel geld kreeg de Vlaamse regering plots minder?

4. Is er ook voor de Vlaamse Gemeenschap minder geld? Of enkel voor de Gewesten?

5. Wordt de Vlaamse regering niet betrokken bij het opmaken van de rekeningen en berekeningen die voortvloeien uit de financieringswet?

6. Welke Vlaamse ambtenaar kan de berekeningen van de federale administratie controleren? Of is er geen Vlaamse ambtenaar die op de hoogte is van de uitvoering van de financieringswet?

7. Welke controle heeft de Vlaamse regering op het cijferwerk van de federale overheid? Hoe kan ze een juiste controle uitvoeren?

8. Hoe is het mogelijk dat de Vlaamse regering niet op de hoogte was van het ernstig gewijzigde bedrag dat ze kreeg van de federale overheid?

9. Werd deze zaak niet grondig op een gemeenschappelijke en voorbereidende vergadering van de federale administratie en de Vlaamse administratie besproken?

10. Werd deze aangelegenheid besproken met de Vlaamse regering? Zo ja, wanneer?

11. Hoe komt het dat dit niet voorafgaand aan het bekendmaken van de resultaten van de begrotingscontrole met de Vlaamse regering besproken werd en dat deze regering dit nieuws via de pers diende te vernemen?