BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2014-2015
________
23 april 2015
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 6-604

de Bert Anciaux (sp.a)

aan de eerste minister
________
Begrotingsnorm voor het jaar 2015 - Afspraken met de Vlaamse regering voor het Vlaams Gewest en de Vlaamse Gemeenschap
________
begrotingsbeleid
EU-controle
rijksbegroting
provinciebegroting
Vlaamse Gemeenschap
Vlaams Gewest
________
23/4/2015 Verzending vraag
29/5/2015 Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 6-604 d.d. 23 april 2015 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De eerste minister hecht veel belang aan een goede samenwerking tussen de federale overheid en de deelgebieden. Ook op het vlak van het begrotingswerk is een samenwerking noodzakelijk.

De federale overheid heeft met de EU afspraken gemaakt aangaande de te halen begrotingsnorm voor het jaar 2015.

Daar BelgiŽ een federale staat is, met naast de federale overheid ook nog Gewesten en Gemeenschappen en bovendien ook nog de lokale en provinciale besturen, dient de Europese afspraak ook door alle bevoegde beleidsverantwoordelijken ondersteund te worden.

Daarvoor is natuurlijk een overleg noodzakelijk met alle bevoegde entiteiten.

De Vlaamse regering is bevoegd voor het Vlaams Gewest en de Vlaamse Gemeenschap.

1. Wat is de begrotingsdoelstelling die met de EU werd overeengekomen voor heel BelgiŽ voor 2015?

2. Hoe werd de Vlaamse regering betrokken bij het vastleggen van deze begrotingsdoelstelling met de EU?

3. Welke begrotingsinspanning zal de Vlaamse regering op zich nemen voor het jaar 2015?

4. Werd deze doelstelling afgesproken met de Vlaamse regering, bevoegd voor het Vlaams Gewest en de Vlaamse Gemeenschap?

5. Wanneer had dit overleg plaats?

6. Werd deze beslissing en deze afspraak genoteerd binnen de beslissingen van de federale regering en zo ja, wanneer?

7. Werd deze beslissing en deze afspraak genoteerd binnen de beslissingen van de Vlaamse regering en zo ja, wanneer?

8. Werden deze afspraken ook besproken op een overlegcomitť?

Antwoord ontvangen op 29 mei 2015 :

Ik verwijs naar mijn antwoord op uw schriftelijke vraag nr. 6-600.