BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2014-2015
________
1 april 2015
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 6-571

de Bert Anciaux (sp.a)

aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
________
Openbare centra voor maatschappelijk welzijn (OCMW) - Hervorming - Plannen van de Vlaamse regering - Overleg met de federale overheid en de andere Gewesten
________
OCMW
Vlaamse Gemeenschap
administratieve hervorming
________
1/4/2015 Verzending vraag
11/9/2017 Rappel
16/11/2018 Rappel
14/1/2019 Rappel
23/5/2019 Einde zittingsperiode
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 6-571 d.d. 1 april 2015 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Binnen het Vlaams Parlement woedt al vele maanden een hevige politieke strijd aangaande de toekomst van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (OCMW). De Vlaamse regering wenst dit instrument van sociaal beleid af te schaffen en in te kapselen in de gemeentelijke administraties. Hierdoor zou eveneens de autonome werking van het OCMW onder de verantwoordelijkheid van een autonome OCMW-raad verdwijnen.

Nochtans zijn de werking en het bestaan van de OCMW's in dit land verankerd in federale wetgeving. Zonder wijziging van deze federale wetgeving, lijkt het me onmogelijk om de werking van de OCMW's af te schaffen of grondig te hervormen.

1) Werd de minister aangaande de plannen van de Vlaamse regering ge´nformeerd ?

2) Werden er hierover al politieke afspraken gemaakt ? Zo ja, welke ?

3) Werd er door haar hierover ook overleg gepleegd met de andere Gewesten in ons land ?

4) In hoeverre is ze zinnens dit instrument van sociaal beleid te laten opdoeken ? Wordt daardoor, volgens haar, niet geraakt aan de basis zelf van ons sociaal stelsel ?

5) Zal ze mede de verantwoordelijkheid opnemen om dit cruciaal instrument van sociaal beleid mee te doen verdwijnen ?

6) Zal ze initiatieven nemen om de federale wetgeving aangaande de werking en het bestaan van de OCMW's te wijzigen en de facto op te doeken ?