BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2014-2015
________
19 maart 2015
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 6-496

de Bert Anciaux (sp.a)

aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
________
Zorgkundigen - Niet afleveren van de visa
________
verplegend personeel
toegang tot het beroepsleven
beroepsstatus
sociale voorzieningen
ziekenhuis
verdeling van de bevoegdheden
________
19/3/2015 Verzending vraag
8/9/2017 Rappel
16/11/2018 Rappel
14/1/2019 Rappel
23/5/2019 Einde zittingsperiode
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 6-496 d.d. 19 maart 2015 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Duizenden zorgkundigen die in september 2014 hun diploma hebben gehaald, moeten nog altijd wachten op de "visa" die nodig zijn om te kunnen werken in ziekenhuizen of rusthuizen. Vˇˇr de Zesde Staatshervorming werden die visa nog afgeleverd door de FOD Volksgezondheid, maar de overdracht van de bevoegdheden maakt vanaf 2016 de Gemeenschappen bevoegd. In de tussentijd blijven heel wat dossiers op een goedkeuring wachten. De Gemeenschappen en het federale niveau schuiven de verantwoordelijkheid voor de blokkering op elkaar af.

Concreet komt het erop neer dat de studenten die in september 2014 afstudeerden hun beroep niet kunnen uitoefenen omdat de vereiste visa niet worden afgeleverd. Nochtans is er een tekort aan verpleegkundigen en hebben meerdere betrokkenen al een werkaanbieding gekregen. De minister geeft in de pers toe dat er een vertraging is "als gevolg van het grote aantal aanvragen". De administratie stelt dat de registratie van een nieuwe groep gediplomeerden (in juni en september) nooit probleemloos verloopt, maar dat de situatie deze keer ernstiger is dan anders. De minister erkent het probleem, maar verzekert dat "de federale administratie, in overleg met de administraties van de Gemeenschappen, de achterstand proberen weg te werken".

Mijn concrete vragen zijn:

1) Heeft de minister deze problematiek al besproken met de Gemeenschappen? Zo ja, wanneer? Zo neen, wanneer zal deze problematiek dan wel besproken worden?

2) Wat is nog de verantwoordelijkheid van de federale overheid? Of heeft de federale overheid, niettegenstaande de verklaringen van de minister, geen verantwoordelijkheid meer ter zake?

3) Hoe is het te verantwoorden dat door gewijzigde verantwoordelijkheden de verschillende overheden er niet in slagen een geco÷rdineerde actie te ontwikkelen?

4) Wat zal de minister doen om aan deze onaanvaardbare situatie een einde te maken en zo spoedig mogelijk een oplossing te vinden voor de vele honderden zorgkundigen in ons land?