BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2014-2015
________
18 december 2014
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 6-350

de Bert Anciaux (sp.a)

aan de staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van FinanciŽn
________
Federaal beleid voor armoedebestrijding - Invloed van de besparingen van de Gewesten en Gemeenschappen
________
armoede
gewesten en gemeenschappen van BelgiŽ
bezuinigingsbeleid
provinciebegroting
________
18/12/2014 Verzending vraag
28/4/2015 Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 6-350 d.d. 18 december 2014 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De Vlaamse regering heeft tal van besparingsmaatregelen aangekondigd, zowel op het vlak van de gemeenschapsbevoegdheden als op het vlak van de gewestbevoegdheden. Hierdoor kunnen zonder twijfel bepaalde vroegere samenwerkingsakkoorden niet langer op een identieke wijze voortgezet worden. Ook ingevolge ernstige besparingen binnen de universiteiten en hogescholen, zullen sommige projecten niet voortgezet kunnen worden. Ook besparingen die opgelegd worden aan de gemeenten zullen gevolgen hebben.

1) Kan de staatssecretaris me een gedetailleerd overzicht geven van de samenwerkingsprojecten die er bestaan op het vlak van het beleid voor armoedebestrijding tussen de federale overheid en de Gewesten of Gemeenschappen, of instellingen die daarvan afhangen, zoals universiteiten, hogescholen en gemeenten en provincies?

2) Welke projecten dienen aangepast te worden ingevolge de besparingen die de Gewesten en Gemeenschappen opleggen?

3) Welke projecten dienen te worden stopgezet?

4) Wat is de invloed van de besparingspolitiek van de Gewesten en Gemeenschappen binnen het beleid voor de armoedebestrijding?

Antwoord ontvangen op 28 april 2015 :

Er zijn twee samenwerkingsakkoorden op het vlak van armoedebestrijding tussen de federale overheid en de Gemeenschappen en de Gewesten :

a. het samenwerkingsakkoord betreffende de bestendiging van het armoedebeleid van 1998 ;

b. het samenwerkingsakkoord inzake dakloos- en thuisloosheid van 2014.

Ik voorzie voor geen van beide samenwerkingsakkoorden een inperking / stopzetting.