BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2014-2015
________
18 december 2014
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 6-337

de Bert Anciaux (sp.a)

aan de minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie
________
Federaal beleid voor de zelfstandigen - Invloed van de besparingen van de Gewesten en Gemeenschappen
________
provinciebegroting
gewesten en gemeenschappen van BelgiŽ
bezuinigingsbeleid
zelfstandig beroep
________
18/12/2014 Verzending vraag
16/1/2015 Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 6-337 d.d. 18 december 2014 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De Vlaamse regering heeft tal van besparingsmaatregelen aangekondigd, zowel op het vlak van de gemeenschapsbevoegdheden als op het vlak van de gewestbevoegdheden. Hierdoor kunnen zonder twijfel bepaalde vroegere samenwerkingsakkoorden niet langer op een identieke wijze voortgezet worden. Ook ingevolge ernstige besparingen binnen de universiteiten en hogescholen zullen sommige projecten niet voortgezet kunnen worden. Ook besparingen die opgelegd worden aan de gemeenten zullen gevolgen hebben.

1) Kan de minister me een gedetailleerd overzicht geven van de samenwerkingsprojecten die er bestaan op het vlak van het beleid voor de zelfstandigen tussen de federale overheid en de Gewesten of Gemeenschappen, of instellingen die daarvan afhangen, zoals universiteiten, hogescholen en gemeenten en provincies?

2) Welke projecten dienen aangepast te worden ingevolge de besparingen die de Gewesten en Gemeenschappen opleggen?

3) Welke projecten dienen te worden stopgezet?

4) Wat is de invloed van de besparingspolitiek van de Gewesten en Gemeenschappen met betrekking tot het beleid voor de zelfstandigen van de federale overheid?

Antwoord ontvangen op 16 januari 2015 :

In antwoord op zijn vraag heb ik de eer het geachte lid het volgende mee te delen :

1) Er bestaan geen bijzondere samenwerkingsprojecten tussen de federale diensten die onder mijn bevoegdheid vallen, en de gefedereerde overheden of overheden en diensten die daarvan afhangen.

2) Zie punt 1).

3) Zie punt 1).

4) Voor bepaalde maatregelen die een besparing inhouden, streeft de federale regering naar meer samenwerking met de gefedereerde overheden.