BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2014-2015
________
18 december 2014
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 6-317

de Bert Anciaux (sp.a)

aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
________
Federaal beleid aangaande de grote steden - Invloed van de besparingen van de Gewesten en Gemeenschappen
________
metropool
bezuinigingsbeleid
gewesten en gemeenschappen van BelgiŽ
provinciebegroting
________
18/12/2014 Verzending vraag
22/1/2015 Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 6-317 d.d. 18 december 2014 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De Vlaamse regering heeft tal van besparingsmaatregelen aangekondigd. Zowel op het vlak van de gemeenschapsbevoegdheden als op het vlak van de gewestbevoegdheden. Hierdoor kunnen zonder twijfel bepaalde vroegere samenwerkingsakkoorden niet langer op een identieke wijze verdergezet worden. Ook ingevolge ernstige besparingen binnen de universiteiten en hogescholen zullen sommige projecten niet verdergezet kunnen worden. Ook besparingen die opgelegd worden aan de gemeenten zullen gevolgen hebben.

1) Kan de minister me een gedetailleerd overzicht geven van de samenwerkingsprojecten die er bestaan op het vlak van grotestedenbeleid tussen de federale overheid en de Gewesten of Gemeenschappen, of instellingen die daarvan afhangen, zoals universiteiten, hogescholen en gemeenten en provincies ?

2) Welke projecten dienen aangepast te worden ingevolge de besparingen die de Gewesten en Gemeenschappen opleggen ?

3) Welke projecten dienen gestopt te worden ?

4) Wat is de invloed van de besparingspolitiek van de Gewesten en Gemeenschappen binnen het grotestedenbeleid van de federale overheid ?

Antwoord ontvangen op 22 januari 2015 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op zijn vragen :

1) Voor het Grootstedenbeleid verliep het overleg en de samenwerking met de Gewesten de voorbije jaren vooral op informele basis. Wel werd sinds 2011 ieder jaar een samenwerkingsovereenkomst tussen de Federale Staat en de drie Gewesten afgesloten jaren met betrekking tot de federale stadscontracten (contracten « duurzame stad »). Dit vanuit de vaststelling dat nogal wat projecten in het kader van deze stadscontracten gedeeltelijk op het domein van de gewestbevoegdheden kwamen. De bevoegde gewestministers hebben deze overeenkomsten, waarbij in bijlage een overzicht werd gegeven van deze projecten, steeds ondertekend.

Het betreft de stadscontracten met volgende steden en gemeenten : Antwerpen, Gent, Oostende, Mechelen, Sint-Niklaas, Luik, Charleroi, Bergen, La Louvière, Seraing, Anderlecht, stad Brussel, Schaarbeek, Sint-Jans-Molenbeek, Sint-Gillis, Sint-Joost-ten-Node en Vorst.

Na de zesde Staatshervorming, waarbij via de bijzondere financieringswet een bedrag aan de Gewesten werd overgeheveld ten bedrage van het totaal van de toelagen aan de projecten die zich eerder binnen de bevoegdheden van de Gewesten situeerden, heeft een dergelijke samenwerkingsovereenkomst geen voorwerp meer.

2) Geen.

3) Geen.

4) Geen.