BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2014-2015
________
5 december 2014
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 6-292

de Bert Anciaux (sp.a)

aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
________
Investeringsplan van de nieuwe Europese Commissie - Samenwerking met de Gewesten - Mobiliteit - Projecten - Prioriteiten - Rol van de parlementen
________
bevordering van investeringen
investeringsbeleid
Europese Unie
EU-steun
duurzame mobiliteit
________
5/12/2014 Verzending vraag
6/1/2015 Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 6-292 d.d. 5 december 2014 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De Europese Commissie onder leiding van de heer Juncker beloofde om voor de eerste twee jaar van de nieuwe Europese legislatuur (2015-2016) een investeringsfonds op te richten van 300 miljard euro.

Het gaat hier dus hoofdzakelijk over echte investeringen, met het oog op het activeren van de Europese economie.

1) Zijn er op het vlak van sociale zaken en welzijn projecten die, in samenwerking met de Gemeenschappen ingediend zullen worden bij de Europese commissie in het kader van dit investeringsplan? Zo ja, over welke projecten gaat het? Wat zijn de gemeenschappelijke prioriteiten vanuit de Gemeenschappen? Over welk bedrag zullen er projecten ingediend worden? Wanneer voorziet de geachte minister overleg met de Gemeenschappen hierover? Wanneer wordt namens BelgiŽ, dus federaal en deelgebieden samen, deze lijst met projecten neergelegd?

2) Zal er hierover een overleg en bespreking met de verschillende parlementen georganiseerd worden? Krijgt de Senaat als vergadering van de deelgebieden, hierin een specifieke opdracht?

Antwoord ontvangen op 6 januari 2015 :

Sinds de laatste wereldwijde financiële en economische crisis hebben de investeringen in Europa een forse duik genomen. Op korte termijn remt deze situatie het economisch herstel van ons continent af, en op langere termijn zal het gebrek aan investeringen een negatieve weerslag hebben op de groei en het concurrentievermogen van Europa. Daarom heeft de Europese Commissie onder leiding van haar nieuwe voorzitter, de heer Juncker, besloten om een Europees investeringsplan op te starten, bedoeld om:

  • de Europese groei aan te zwengelen;

  • een gunstiger investeringsklimaat te scheppen in Europa;

  • nieuwe financieringsbronnen voor de investeringen aan te boren.

Deze nieuwe investeringsbronnen zouden vooral van private investeerders moeten komen.

Om dit plan voor te bereiden, hebben de Europese Commissie en de Europese Investeringsbank een Task Force opgericht om onder meer een voorraad investeringsprojecten aan te leggen voor de komende jaren.

De voorbereiding van deze lijst voor België werd gecoördineerd door de Federale Overheidsdienst (FOD) Financiën die de Belgische federale en gewestelijke overheden, maar ook de privésector heeft uitgenodigd om hun projectvoorstellen in te dienen. In dit verband heeft de FOD Mobiliteit en Vervoer in samenwerking met Infrabel en de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) een lijst van spoorweginvesteringen voorbereid die aan de FOD Financiën werd bezorgd. Deze lijst betreft een investeringsbedrag van € 1,84 miljard in de periode 2015-2017.

Na consolidatie werd de lijst met Belgische projecten in november bezorgd aan de Europese Commissie die deze lijst vervolgens heeft opgenomen in haar investeringsplan dat op 26 november laatstleden door de heer Juncker aan het Europese Parlement werd voorgelegd. Dit investeringsplan is voortaan raadpleegbaar op de website van de Europese Commissie.

In dit stadium lijkt het me belangrijk eraan te herinneren dat het investeringsplan geen enkele verplichting voor de lidstaten inhoudt met betrekking tot de verwezenlijking van de in dit plan opgenomen projecten. Tevens is het belangrijk in het achterhoofd te houden dat er ook geen enkele garantie is dat de in het investeringsplan opgenomen projecten in de komende jaren een private of Europese financiering zullen genieten.

De komende maanden zal mijn administratie het verloop van dit dossier op de voet volgen en zal het de bijkomende vragen van de FOD Financiën en van de Task Force in het raam van de uitvoering van dit Europees investeringsplan beantwoorden.