BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2018-2019
________
29 november 2018
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 6-2030

de Rik Daems (Open Vld)

aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen
________
Jemen - InterministeriŽle Conferentie voor Buitenlands Beleid - CoŲrdinatie en overleg met de deelstaten - Humanitaire crisis - Overlegcomitť
________
Jemen
burgeroorlog
Saoedi-ArabiŽ
InterministeriŽle Conferentie
internationale sanctie
wapenhandel
Overlegcomitť
humanitaire hulp
internationaal humanitair recht
________
29/11/2018Verzending vraag
10/1/2019Rappel
23/5/2019Einde zittingsperiode
________
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2029
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 6-2030 d.d. 29 november 2018 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Door de oorlog en de blokkade van Jemen onder leiding van Saudi-ArabiŽ heerst in het land de zwaarste humanitaire crisis ter wereld. Miljoenen mensen lopen het risico om de hongerdood te sterven. De Verenigde Naties (VN) sloegen de voorbije weken en maanden al meerdere keren alarm, maar de gevechten blijven duren.

Sinds de uitbraak van de burgeroorlog in Jemen zijn naar schatting 85.000 kinderen jonger dan vijf jaar gestorven door honger of ziekte. Ik ben hieromtrent reeds eerder tussengekomen in het Vlaams Parlement en gezien de dreigende humanitaire crisis had ik graag langs deze weg eveneens aangedrongen op het opleggen van een embargo inzake de uitvoer van wapens naar Saudi-ArabiŽ op Europees niveau.

Ik weet dat de federale regering begaan is met het lot van de Jemenieten. De federale regering heeft eerder op voorstel van de vice-eerste minister en minister van Ontwikkelingssamenwerking bijkomend 5,5 miljoen euro uitgetrokken waarbij gevolg werd gegeven aan de smeekbede vanwege VN-noodhulpcoŲrdinator Mark Lowcock.

Wat betreft het bevriezen van de wapenhandel is de weg nog lang. De moord op de Saoedische journalist Jamal Khashoggi heeft de druk op de EU-lidstaten weliswaar verhoogd, maar effectieve maatregelen laten nog steeds op zich wachten. Alleen Duitsland en Noorwegen hebben beslist hun wapenhandel "op te schorten" tot er over die moord een aanvaardbare uitleg komt. Groot BrittanniŽ, Frankrijk en Spanje hebben zelfs het omgekeerde gedaan: zij geven aan gewoon verder te gaan met hun handel.

Deze vraag betreft een transversale aangelegenheid met de Gewesten. Het bepalen van de standpunten van de Vlaamse regering en de verdediging hiervan bij de Verenigde Naties geschiedt systematisch in coŲrdinatie met de federale overheid. De Gewesten zijn de drijvende kracht voor het handelsbeleid.

De deelstaatoverheden geven mede het inhoudelijke standpunt van de federale staat vorm voor die materies waarvoor zij intern bevoegd zijn.

Binnen de InterministeriŽle Conferentie voor Buitenlands Beleid waarin de verschillende beleidsniveaus zijn vertegenwoordigd, wordt het Belgisch buitenlands beleid gecoŲrdineerd. Sinds 6 juli 2015 komt dit orgaan terug samen.

Ik verwijs tevens naar het federale Regeerakkoord: "De regering zal bijzondere inspanningen doen om het beleid en de standpunten van de betrokken regeringen op de verschillende beleidsniveaus in ons land af te stemmen."

Ik heb dan ook volgende vragen:

1) Hoe reageert u op de oproep vanwege de minister president van Vlaanderen om een gezamenlijk standpunt op Europees niveau te bereiken wat betreft het bevriezen van de wapenhandel met Saudi ArabiŽ en kan u aangeven wanneer dit punt wordt geagendeerd op het Overlegcomitť? Kan u uw concreet standpunt en de verdere timing toelichten?

2) Op 7 november jongstleden zou dit punt op de agenda van het Overlegcomitť hebben gestaan. Kan u aangeven of dit klopt en kan u aangeven welke stappen alsook welke timing wordt gehandhaafd? Werd er vooruitgang geboekt?

3) Kan u concreet toelichten welke stappen u gaat nemen, gezien we vanaf 2019 in de VN veiligheidsraad zullen zetelen om een staakt het vuren in Jemen na te streven en een wapenembargo tegen Saudi ArabiŽ te bepleiten?

4) Kan u aangeven of u de vertegenwoordigers van Saudi ArabiŽ in ons land reeds heeft aangesproken over de moord op de Saoedische journalist Jamal Khashoggi en kan u dit concreet toelichten?