BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2014-2015
________
3 november 2014
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 6-196

de Bert Anciaux (sp.a)

aan de staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van FinanciŽn
________
Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij CEGESOMA - Besparingen - Gevolgen voor de gemeenschappen
________
oorlog
Tweede Wereldoorlog
documentatiecentrum
verhouding land-regio
universiteit
________
3/11/2014 Verzending vraag
14/7/2015 Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 6-196 d.d. 3 november 2014 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het Studie- en documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij (CEGESOMA) is de rechtsopvolger van het Studie- en documentatiecentrum voor het onderzoek naar de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog (WOII). Het is uiteraard een essentieel onderzoekscentrum dat eveneens voor het beleid van de gewesten en gemeenschappen een belangrijke rol vervult. Het CEGESOMA is immers het verzamelpunt voor alle onderzoek en gegevensverzameling in het kader van WOII. Uiteraard is ook de geschiedenis van de Vlaamse beweging en van de collaboratie tijdens de Tweede Wereldoorlog daarvan een essentieel onderdeel. Zowel voor het onderwijs als voor vele andere aspecten van het dagelijkse leven, onderdelen van de bevoegdheden van de Gemeenschappen in ons land, is dit een belangrijk centrum. Ook de vele universiteiten werken ermee samen, net zoals onder andere de culturele archiefinstellingen die door de Gemeenschappen worden ondersteund. Het onderwijs- en het cultuurbeleid van de Gemeenschappen ondervinden rechtstreekse gevolgen van het beleid dat vanuit de federale regering wordt gevoerd betreffende het CEGESOMA. Vele universiteitsstudenten geschiedenis werken er concreet mee samen, net zoals de vele archief- en erfgoedcentra van de Vlaamse en Franse Gemeenschap.

De federale regering heeft nu beslist drastische besparingen op te leggen aan CEGESOMA. Het zijn lineaire besparingen die in 2015 reeds enorm zijn: 4 % op de loonkosten en 20 % op de werking. Op ťťn jaar wordt zo afgebroken wat generaties lang werd opgebouwd. Wanneer we het regeerakkoord erop nakijken betoogt de regering dat ze de wetenschappelijke instellingen wenst te moderniseren en efficiŽnter te maken. De besparingen vertellen ons echter een ander verhaal.

Na 2015 volgt er tot 2019 een verdere besparing van jaarlijks 2 %, wat de totale besparingen op lonen op 12 % brengt. In 2015 zullen alle reserves van het CEGESOMA zijn uitgeput en kan er enkel nog personeel ontslagen worden.

Tot op heden hadden de Gemeenschappen geen behoefte om afzonderlijke onderzoeken te starten aangaande de studie van de Tweede Wereldoorlog. Men verzamelde immers belangrijke onderzoeken binnen de schoot van dit centrum. Met de dramatische en drastische besparingen legt men de gemeenschappen eigenlijk op om dit onderzoek in de toekomst zelf te doen. Belangrijke vragen verder onderzoeken en de geschiedenis ontrafelen zal niet langer door deze federale wetenschappelijke instelling kunnen geschieden.

Het lijkt alsof men deze federale onderzoeksinstelling monddood wil maken. Het lijkt alsof er een politieke actie achter schuil gaat.

1) Heeft de geachte staatssecretaris deze besparingen al besproken met de collega's van onderwijs, cultuur en wetenschappelijk onderzoek binnen de verschillende gemeenschappen van dit land?

2) Wat zullen de gevolgen zijn op het vlak van de samenwerkingscontracten die met de universiteiten gesloten werden?

3) Hoe zal in de toekomst de samenwerking verlopen met de archief- en documentatiecentra binnen het cultureel erfgoedlandschap?

4) Werd er met de deelgebieden overleg gepleegd voordat deze enorme besparingen eenzijdig werden opgelegd?

Antwoord ontvangen op 14 juli 2015 :

Ik wil benadrukken dat ik geen enkele wetenschappelijke of culturele instelling, die onder mijn bevoegdheid valt wil opdoeken.

Het is voor mij belangrijk dat de Instelling haar wetenschappelijke reputatie behoudt als expertisecentrum in contemporaine conflictgeschiedenis en haar maatschappelijke rol verder zou kunnen spelen in de media, maar ook via tentoonstellingen en publicaties.

Om het voortbestaan van de activiteiten van CEGESOMA te garanderen, zal de instelling worden ingekanteld in het Algemeen Rijksarchief.

Verder heb ik een bijkomende investering van 297 200 euro toegezegd voor het CEGESOMA. De prioriteitenlijst werd geformuleerd door de directie. Voor deze instelling kan ik u meedelen dat de volledige lijst werd vervuld :

zo is er een toezegging van 25 000 euro voor de organisatie van het wetenschappelijk congres War and Fatherland ;

– voor de broodnodige update van de informatica wordt 92 700 euro voorzien ;

– voor de voorbereiding van de tentoonstelling over de Joden in Brussel gedurende de Tweede Wereldoorlog wordt 75 000 euro uitgetrokken ;

– de zaal voor lezingen wordt voorzien van nieuwe geluids-en beeldinstallaties ten belope van 56 000 euro ;

er wordt geïnvesteerd in betere bewaarcondities en beveiliging van de depôts ten belope van 26 500 euro ;

– er komt verder een sub-website voor de publiekshistorische werking. Daarvoor werd 12 000 euro uitgetrokken ;

afsluitend is er een investering van 10 000 euro voor de ondersteuning van het drietalige Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis.

Deze investeringen zullen een imagoversterkend effect hebben en zal de aantrekkelijkheid van het CEGESOMA versterken. Deze investeringen zullen ook bijdragen aan de werktevredenheid van de onderzoekers.