BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2017-2018
________
9 november 2017
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 6-1636

de Jean-Jacques De Gucht (Open Vld)

aan de vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post
________
Blockchain - Initial Coin Offerings (ICO's) - FinanciŽle innovatie - Regelgeving en omkadering - Initiatieven - Overleg met de financiŽle sector
________
elektronisch betaalmiddel
elektronische handel
virtuele gemeenschap
uitgifte van effecten
monetaire emissie
computercriminaliteit
Financial Services and Markets Authority
financiŽle voorschriften
sociale media
blockchain
marktmisbruik
virtuele munteenheid
Europese Autoriteit voor effecten en markten
________
9/11/2017 Verzending vraag
14/12/2017 Antwoord
________
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1635
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1637
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 6-1636 d.d. 9 november 2017 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Ik verwijs naar mijn eerdere schriftelijke vraag nr. 6-1429 betreffende virtuele munten en uw uitvoerig antwoord, alsook mijn schriftelijke vragen nrs. 6-1548 en 6-1547. De Economische Inspectie is sinds kort bevoegd om hiertegen op te treden, wat uiteraard positief is. Daarnaast zou er een informatiecampagne worden opgezet rond dit thema. In diverse landen werden er reeds zogenaamde Initial Coin Offerings (ICO's) opgezet. Het gaat om operaties waarbij geld bij het grote publiek wordt opgehaald via de uitgifte van digitale tokens.

De Franse Autoritť des marchťs financiers (AMF) heeft een nieuw initiatief gelanceerd rond de ICO's, waarbij zij de invoering van een regelgevend kader overweegt rond het gebruik van blockchain bij aanbiedingen aan het publiek. Hierbij worden het publiek, het bedrijfsleven en de start-upgemeenschappen en de financiŽle instellingen gehoord.

Dit is een goed initiatief met het oog op het scheiden van het kaf en het koren. Bonafide ICO's zijn een stimulans voor opstartende ondernemingen, terwijl malafide piramideverkopers van virtuele munten juist slachtoffers maken en het imago van blockchain besmeuren.

Wat het transversale karakter van de vraag betreft: de verschillende regeringen en schakels in de veiligheidsketen zijn het eens over de fenomenen die de komende vier jaar prioritair moeten worden aangepakt. Die zijn opgenomen in de kadernota Integrale Veiligheid en het Nationaal Veiligheidsplan voor de periode 2016-2019 en werden besproken tijdens een InterministeriŽle Conferentie, waar ook de politionele en justitiŽle spelers aanwezig waren. Cybercrime is ťťn van de transversale prioriteiten. De beleggingen in zogenaamde "cryptocurrency " vallen hieronder. Het betreft dus een transversale gewestaangelegenheid waarbij de rol van de Gewesten vooral in het preventieve luik ligt.

Daarom heb ik volgende vragen voor u :

1) Bestaat er specifieke regelgeving wat betreft het opzetten van een ICO ? En zo ja, kunt u die toelichten ? Zo neen, is het niet aangewezen om in regelgeving te voorzien teneinde eventuele fraude te voorkomen alsook legitieme ICO's mogelijk te maken ?

2) Wat vindt u van het initiatief van de Franse Autoritť des marchťs financiers (AMF) en gaat de Autoriteit voor financiŽle diensten en markten (FSMA) gelijkaardige stappen zetten ? Zo ja, wie zal worden bevraagd en wat is het tijdschema ? Zo neen, verliest ons land dan geen opportuniteiten wat betreft blockchaintoepassingen en financiŽle innovatie ?

3) Heeft de FSMA reeds initiatieven (regelgeving of omkadering) genomen rond ICO's ? Zo ja, kunnen deze worden toegelicht ? Werd er een publieke bevraging gedaan ? Zo neen, waarom niet ?

4) Ziet u economisch potentieel in deze ICO's en hebt u hieromtrent reeds overlegd met Febelfin en / of andere economische actoren ? Kunt u dit desgevallend concreet toelichten ?

5) Welke mogelijkheden ziet u vanuit uw beleid om rond financiŽle innovatie en blockchain initiatieven te nemen om onze financiŽle sector en de start-upgemeenschap te versterken ?

Antwoord ontvangen op 14 december 2017 :

1) De regelgeving omtrent financiële diensten en markten valt onder de bevoegdheid van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (Financial Services and Markets Authority – FSMA), waarvoor ik niet bevoegd ben. De FSMA publiceerde op 13 november 2017 een mededeling over « initial coin offering » (ICO). Deze mededeling komt naar aanleiding van een verklaring van de Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA) over de risico’s die gepaard gaan met ICO’s. In hun mededeling verduidelijken ESMA & FSMA de eventueel geldende regelgeving. Ze waarschuwen investeerders er tevens voor dat ICO’s complex, risicovol en niet aan controle onderworpen zijn en dat investeerders hier niet beschermd tegen zijn.

2) De initiatieven en de strategieën die het FMSA al dan niet uittekent behoren tot de verantwoordelijkheid van het FMSA en maken geen onderdeel uit van mijn beleidsbevoegdheid. Specifieke opportuniteiten wat betreft blockchaintoepassingen en financiële innovatie behoren toe aan de banken en de financiële instellingen die op hun beurt onder de controle vallen van de Nationale Bank en de FMSA.

3) De initiatieven rond regelgeving of omkadering die de FMSA reeds zou genomen hebben vallen onder de verantwoordelijkheid van de FMSA en behoren niet tot mijn beleidsbevoegdheid.

4) De wet van 18 december 2016 tot regeling van de erkenning en de afbakening van crowdfunding en houdende diverse bepalingen inzake financiën laat vandaag al toe om startende initiatieven een financiële steun te geven. Deze wet betreft enkel financiële crowdfunding platformen en relevante financiële instrumenten zoals aandelen, deelbewijzen van startersfondsen, enz. Zowel crowdfunding platformen als hun beleggingsinstrumenten worden door de FMSA vergund en vallen niet onder mijn beleidsbevoegdheid.

5) Het beleid rond innovatieve nieuwe technologieën in de context van startups en jonge KMO’s focust niet specifiek op bepaalde sectoren. Het is uiteraard belangrijk om de randvoorwaarden te creëren die toelaten dat startups in gunstige omstandigheden kunnen werken.