BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2016-2017
________
6 juli 2017
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 6-1520

de GŁler Turan (sp.a)

aan de vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
________
Vrijhandelsakkoord tussen de Europese Unie en Canada (CETA) - Ratificatie - Investment Court System - Klimaatakkoord - Oneerlijke concurrentie
________
vrijhandelsovereenkomst
Canada
ratificatie van een overeenkomst
Hof van Justitie (EU)
multinationale onderneming
handelsovereenkomst (EU)
________
6/7/2017 Verzending vraag
24/7/2017 Antwoord
________
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1521
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 6-1520 d.d. 6 juli 2017 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De Vlaamse regering keurde op 2 juni 2017 een voorontwerp tot ratificatie van het vrijhandelsakkoord ę†CETA†Ľ goed, dat werd afgesloten tussen de Europese Unie (EU) en Canada en ondertekend te Brussel op 30 oktober 2016.

Eťn van de meest controversiŽle elementen van dit verdrag was het ę†Investment Court System†Ľ (ICS), waarbij een apart juridisch circuit wordt gecreŽerd voor de beslechting van geschillen tussen multinationals en overheden.

Voorafgaand aan de ondertekening van dat akkoord werd er binnen BelgiŽ een akkoord afgesloten waarbij werd afgesproken dat BelgiŽ het Europees Hof van Justitie advies ging vragen over de verenigbaarheid van het ICS met de Europese verdragen. Dit verzoek tot juridisch advies werd nog niet afgerond, maar zou in de loop van de komende weken door BelgiŽ bij het Hof worden neergelegd.

Vandaar enkele vragen aan de minister†:

1) Erkent u dat er in het intra-Belgisch akkoord staat dat de federale regering een juridisch advies zou vragen omtrent ICS†?

2) Hoever staat men met deze vraag†? Wat is de timing hiervan†?

3) Is er met de deelstaten overleg geweest over de aanpak van de ratificatieprocedure†?

4) Hebt u zicht op wat de timing is van de federale overheid en de andere deelstaten omtrent de ratificatie†?

5) De Belgische ratificatie is ook afhankelijk van een goedkeuring door de federale overheid en de andere deelstaten. Waarom is de Vlaamse overheid in dezen zo voortvarend en wacht ze niet op het advies dat moet gevraagd worden overeenkomstig het intra-Belgisch akkoord†?

6) Vermits via CETA veel Amerikaanse bedrijven rechtstreeks toegang zullen krijgen tot de Europese markt en Amerika zich nu uit het klimaatakkoord heeft teruggetrokken, had ik graag vernomen of dit volgens u geen oneerlijke concurrentie zal betekenen voor Belgische en Europese kmo's die wel aan strenge milieuvoorschriften moeten voldoen†? Hoe zult u dit opvangen†?

Antwoord ontvangen op 24 juli 2017 :

Ik deel u mee dat het antwoord op deze vraag tot de bevoegdheden van mijn collega, de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, behoort.