BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2016-2017
________
6 juli 2017
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 6-1518

de Güler Turan (sp.a)

aan de vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
________
China - Transport - Investeringen in Europa - Gevolgen - Opportuniteiten
________
Wereldhandelsorganisatie
China
goederenvervoer
transportinfrastructuur
haveninstallatie
vervoer over zee
Griekenland
buitenlands beleid
buitenlandse investering
________
6/7/2017 Verzending vraag
14/1/2019 Rappel
23/5/2019 Einde zittingsperiode
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 6-1518 d.d. 6 juli 2017 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Op zondag 14 en maandag 15 mei had in China het zogenaamde « Belt and Road Forum » plaats, een conferentie opgezet door de Chinese overheid met als opzet infrastructuurinvesteringen in Azië, Europa en Afrika te stimuleren. China wenst via investeringen in transport en in energie zijn positie in de wereld te verstevigen en te voorzien in nieuwe kanalen om zijn goederen naar andere delen van de wereld te exporteren. De vergelijking wordt vaak gemaakt met de historische zijderoute. Van de twee belangrijkste trajecten loopt er een vanuit China naar Europa via Kazachstan en Rusland. Het andere traject gaat via Kazachstan, Iran, Turkije en Griekenland. In beide gevallen wordt het merendeel van het ontwerptraject afgelegd via het spoor. In januari was er reeds een proefproject, waarbij een goederentrein vanuit Yiwu, nabij Shanghai, in veertien dagen per spoor tot Londen reed. Ter vergelijking : met een vrachtschip duurt dezelfde reis twee maanden.

De route heeft met andere woorden potentieel, maar er zijn ook redenen tot scepticisme. Zo komt het initiatief er op een moment dat China druk lobbyt binnen de Wereldhandelsorganisatie voor meer toegang tot buitenlandse markten. Het lijkt ook onwaarschijnlijk dat de Chinese overheid de volledige kosten van het project wil dragen. Landen als India hebben hun scepsis uitgesproken, terwijl de meeste Zuid-Aziatische en Centraal-Aziatische landen achter het project staan.

Ondertussen verschijnen in « The People's Daily », de grootste krant van China, verschillende artikels waarin uitgebreid wordt ingegaan op het effect dat de Chinese investeringen hebben op de Griekse haven van Piraeus. Binnen enkele jaren zou dat een van de modernste havens van Europa worden, met de snelste verwerking van containers. Modern en snel, net dat zijn terreinen waarop onze haven van Antwerpen bijzonder goed scoort. Daarom de volgende vragen :

1) Wat is de visie van de minister op dit Chinese initiatief ? Welk standpunt hebt u bepleit op Belgisch en Europees niveau ? Waren de deelstaten vertegenwoordigd op deze conferentie ?

2) Beaamt de minister dat dit initiatief economische risico's inhoudt, en dat reeds bestaande Chinese investeringen in Europese landen onze haven en onze industrie onder druk kunnen zetten ? Zo ja, welk antwoord formuleert Vlaanderen hierop ?

3) Op dit moment is Europa in Chinese ogen vooral een afzetmarkt voor Chinese producten, maar elk transport in onze richting moet ook terugkeren richting China. Ziet de minister opportuniteiten om via dit project de export richting China te stimuleren, bijvoorbeeld vanuit de fruitsector of de drankensector ?