BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2016-2017
________
6 december 2016
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 6-1172

de Cindy Franssen (CD&V)

aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
________
Infrabel - Meerjareninvesteringsbudget - Stationsomgeving Viane-Moerbeke - Toegankelijkheid en veiligheid - Perronverhoging
________
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
transportinfrastructuur
vervoer per spoor
spoorwegstation
________
6/12/2016 Verzending vraag
7/3/2017 Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 6-1172 d.d. 6 december 2016 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Motivering van het transversale karakter van de schriftelijke vraag : de gevolgen voor de bevoegdheden van de Gemeenschappen en / of de Gewesten zijn de volgende : mobiliteit heeft betrekking op verschillende bevoegdheden. De Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) is een federale bevoegdheid, maar moet bekeken worden in ruimere context van het mobiliteitsbeleid, waar de Gewesten eveneens belangrijke bevoegdheden hebben.

Het stadsbestuur van Geraardsbergen is reeds jaren vragende partij voor toegankelijke en veiliger opstapplaatsen in het station Viane-Moerbeke, waar een perronverhoging noodzakelijk is. Volgens een persartikel van 10 februari 2016 blijkt dat alle stations op de lijn Geraardsbergen – Ninove en Geraardsbergen – Edingen reeds lange tijd werden aangepast, behalve het station Moerbeke. Het station is nochtans een drukke opstapplaats voor vele pendelaars.

Hoewel uit hetzelfde persbericht van 10 februari 2016 blijkt dat spoorbaas Jo Cornu de perrons wil laten verhogen om meer reizigers naar de trein te lokken, blijkt volgens de bevoegde minister dat de perronverhoging in het station Viane-Moerbeke niet werd opgenomen in het huidige meerjareninvesteringsbudget van Infrabel.

Vierhonderd van de vijfhonderdvijftig perrons in België liggen te laag (28 cm). Om comfortabel te kunnen opstappen moet de instap op de trein op 76 cm liggen.

Graag had ik van de geachte minister vernomen :

1) Wanneer zullen de vierhonderd perrons, waarvan spoorbaas Jo Cornu spreekt, verhoogd worden ? Wat is het concrete tijdschema en in welk budget wordt hiervoor voorzien ?

2) Werd het station Viane-Moerbeke reeds opgenomen in het meerjareninvesteringsbudget van Infrabel ? Zo ja, wanneer zijn de werkzaamheden gepland ? Zo neen, waarom niet en wanneer zal dit station wel opgenomen worden in het meerjareninvesteringsbudget van Infrabel ? Is het mogelijk om een lijst van de projecten die momenteel zijn opgenomen in het meerjareninvesteringsbudget te ontvangen ?

3) Wordt er bij het opnemen van een stationsproject in het meerjareninvesteringsbudget rekening gehouden met de reizigerscapaciteit in een opstapplaats ? Zo neen, waarom niet ?

Antwoord ontvangen op 7 maart 2017 :

Ik heb in de Commissie van 14 december 2016 uitgelegd wat de stand van zaken is met betrekking tot de investeringsplannen van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS). Ik verwijs dan ook naar mijn antwoord in de Commissie van 14 december 2016 op de mondelinge vragen 14942, 15056, 15058,15064, 15067, 15068, 15085, 15153, 15163, 15338, 15385, 15413, 15436, 15441, 15446, 15455 en 15470.