BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2016-2017
________
14 oktober 2016
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 6-1064

de Valťrie De Bue (MR)

aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
________
Overwegen - WalloniŽ - Aantal - Afschaffing - Tijdschema
________
verkeersveiligheid
transportinfrastructuur
spoorwegnet
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
veiligheidsinrichting
________
14/10/2016Verzending vraag
1/2/2017Rappel
14/2/2017Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 6-1064 d.d. 14 oktober 2016 : (Vraag gesteld in het Frans)

Elk jaar vallen er een tiental doden en evenveel zwaargewonden op de overwegen, terwijl Infrabel, de beheerder van de Belgische spoorweginfrastructuur, jaarlijks een twintigtal overwegen afschaft. Elke afgeschafte overweg wordt vervangen door een brug, een tunnel, een parallelle weg of een fietspad. In 2005, bij de oprichting van Infrabel, telde het netwerk 2072 overwegen tegenover 1773 vandaag. Er zijn dus 299 overwegen afgeschaft in tien jaar tijd.

Gezien het aantal ongevallen dat zich jaarlijks in WalloniŽ voordoet, en gezien het gevaar van overwegen voor Waalse chauffeurs en het feit dat die overwegen in sommige gevallen regionale wegen verbinden, heb ik de volgende vragen:

1) Kunt u me zeggen hoeveel overwegen er actief blijven in WalloniŽ?

2) Heeft Infrabel een tijdschema om ze af te schaffen? Zo ja, kunt u me er de grote lijnen van geven?

Antwoord ontvangen op 14 februari 2017 :

Overwegen - Wallonië - Aantal - Afschaffing - Tijdschema

1. Eind oktober 2016 waren nog 479 overwegen actief in Wallonië.

2. Het tijdschema zal uit het nieuwe meerjareninvesteringsplan voortvloeien.