BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2010-2011
________
27 januari 2011
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-914

de Bert Anciaux (sp.a)

aan de minister van Klimaat en Energie
________
Beleidscellen - Wagens - Merk - Verbruik - Uitstoot - Kostprijs
________
ministerie
automobiel
overheidsopdracht voor leveringen
materiaalkosten
overheidsopdrachten
________
27/1/2011Verzending vraag
17/5/2011Antwoord
________
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-904
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-905
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-906
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-907
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-908
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-909
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-910
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-911
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-912
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-913
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-915
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-916
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-917
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-918
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-919
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-920
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-921
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-922
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-923
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-924
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-925
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-914 d.d. 27 januari 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Graag had ik van de geachte ministers en staatssecretarissen vernomen welke wagens zij gebruikten tijdens de jaren 2007, 2008, 2009 en 2010, met de volgende vermeldingen:

- merk en type van wagens;

- verbruik van deze wagens;

- de uitstoot van deze wagens;

- de kostprijs van deze wagens.

Dezelfde vragen voor dezelfde periode over de wagens van hun beleidscellen en secretariaten.

Konden de geachte ministers en staatssecretarissen en / of de leden van de beleidscellen en / of secretariaten beschikken over wagens van de federale overheidsdiensten (FOD) of programmatorische federale overheidsdiensten (POD) die onder hun bevoegdheid vielen?

Zo ja, graag de antwoorden op dezelfde vragen als eerder gesteld.

Wat was de aanschafwaarde of de leasingkost voor de FOD's en POD's?

Hebben de geachte ministers, staatssecretarissen of hun beleidscellen en / of secretariaten bijzondere overeenkomsten gesloten met specifieke garages of firma's aangaande de levering, aanschaf of het gebruik van deze wagens? Zo ja, ontvang ik graag specificaties over de contracten of afspraken ter zake: kostprijs, wijze van gunning in verband met aankopen, leasingen en dergelijke meer. Welke firma's werden hiervoor aangeschreven en geraadpleegd? Waar werden de wagens geleast of aangekocht? Graag naam en plaats van de firma's en dit voor resp. 2007, 2008, 2009 en 2010.

Werden deze wagens ook gebruikt voor privégebruik door de geachte ministers en staatssecretarissen en de leden van hun beleidscellen en / of secretariaten? Werden er met deze wagens verplaatsingen uitgevoerd in het buitenland? Zo ja, door wie, naar welke bestemmingen en wanneer?

Antwoord ontvangen op 17 mei 2011 :

Alle voertuigen waarvan u de synoptische tabel als bijlage terugvinden zult, zijn gehuurd en eerbiedigen de naleving van de rondzendbrief betreffende het autopark van de secretariaten en beleidscellen van de ministers en Staatssecretarissen.

Noch een lid van mijn beleidscel noch mezelf beschikken over enig voertuig van een openbare dienst.

Wij hebben geen bijzondere overeenkomsten en elk dossier wordt eerst aan het advies van de Inspectie van Financiën en vervolgens aan de kanselarij van de eerste minister voorgelegd.

Het behoort inderdaad de eerste minister toe te waken over de naleving van voormelde rondzendbrief en aansluitend een advies zal kunnen uiten dat het al dan niet mogelijk zal maken de opdracht af te sluiten.

Elke persoon die met naam en toenaam over een voertuig beschikt is gekend bij de Federale Overheidsdienst (FOD) Financiën en wordt gefiscaliseerd aangezien het hier gaat om een voordeel in natura.

Secreatariaat en Beleidscellen van de minister van Klimaat en Energie2008

Merk en type

CO2

Verbruikgr/km

l/100

Secretariaat minister

Volkswagen Passat

137

5,2


Fiat 500

111

4,2


Audi A3

119

4,5

Beleidscel Leefmilieu

Seat Ibiza

99

3,8


Citroen Picasso

155

6,4

Beleidscel Energie

Honda Civic Hybride

109

4,6


Audi A3

119

4,5


Gemiddelde CO2

121,28


2009

Merk en type

CO2

Verbruikgr/km

l/100

Secretariaat minister

Audi A6

139

5,3


Audi A4

129

5,1


Audi A3

119

4,5

Beleidscel Leefmilieu

Seat Ibiza

99

3,8


Audi A4

129

4,9

Beleidscel Energie

Honda civic Hybride

109

4,6


Audi A3

119

4,5


Gemiddelde C02

120,42


2010

Merk en type

CO2

Verbruikgr/km

l/100

Secretariaat minister

Audi A6

139

5,3


Audi A4

129

5,1


Audi A3

119

4,5

Beleidscel Leefmilieu

Volkswagen Polo

89

3,4


Audi A4

129

4,9

Beleidscel Energie

Renault Clio

115

4,3


Audi A3

119

4,5


Gemiddelde CO2

119,85