BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2012-2013
________
5 maart 2013
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-8398

de Nele Lijnen (Open Vld)

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
________
Duitse en Nederlandse melk - Aflatoxine - Veevoeders
________
voedselveiligheid
maÔs
veevoeder
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
melk
RoemeniŽ
Keuringsdienst van waren
EU-systeem voor snelle waarschuwing
________
5/3/2013Verzending vraag
23/4/2013Antwoord
________
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8399
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-8398 d.d. 5 maart 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Aflatoxine B1 is een gifstof die in een warme en vochtige omgeving door schimmels kan worden geproduceerd. Wanneer deze stof via vergiftigd veevoer in te hoge concentraties in melk terechtkomt lopen consumenten een verhoogd risico op kanker. In Duitsland zouden 6500 bedrijven vergiftigd veevoeder hebben gekocht. De vergiftiging was afkomstig van een partij maÔs uit ServiŽ. Ook in Nederland is de stof Aflatoxine aangetroffen in melk afkomstig uit twee bedrijven. De melk is nooit in de winkels terecht gekomen, maar de Nederlandse zuivelorganisatie verscherpt wel de controles op Aflatoxine. De productie in de besmette bedrijven is ondertussen weer hervat. Hier gaat het om besmette maÔs uit RoemeniŽ, ingevoerd via de haven van Gent. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit is een eigen onderzoek gestart. Het is niet ondenkbaar dat een partij besmette maÔs, of besmette maÔs die in veevoeder werd verwerkt, ook in BelgiŽ is terecht gekomen

Ik zou de minister de volgende vragen willen stellen :

1) Bent u op de hoogte van het feit dat partijen besmette maÔs vanuit Oost-Europa in de voedselketen zijn gekomen?

2) Zijn er in BelgiŽ ook partijen verontreinigde maÔs of veevoeder gemaakt van verontreinigde maÔs teruggevonden?

3) Welke zijn de grootste invoerders van veevoeder of grondstoffen voor veevoeder? Uit welke landen is ons veevoeder voornamelijk afkomstig?

4) Hoeveel controles op veevoeders en melk worden jaarlijks uitgevoerd door het Federaal Agentschap voor de voedselveiligheid (FAVV)? Hoeveel controles hebben een ongunstig resultaat? Welke stoffen zijn reeds teruggevonden bij deze controles?

5) Worden, in navolging van Nederland, ook de controles op de Aflatoxine B1 verscherpt nu er aanwijzingen zijn dat de maÔs niet enkel uit ServiŽ, maar ook uit RoemeniŽ afkomstig is en dat deze bovendien geÔmporteerd is via de Haven van Gent?

Antwoord ontvangen op 23 april 2013 :

In antwoord op uw vraag, heb ik de eer u te laten weten dat de inhoud ervan onder de bevoegdheid valt van mijn collega, mevrouw Sabine Laruelle, minister van Middenstand, Kleine en Middelgrote Ondernemingen (KMO), Zelfstandigen en Landbouw.