BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2010-2011
________
27 januari 2011
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-828

de Liesbeth Homans (N-VA)

aan de minister van Klimaat en Energie
________
Energiegroepen - International Power - Overname door GDF Suez - Gevolgen voor de mededinging
________
elektrische industrie
concurrentie
Raad voor de Mededinging
________
27/1/2011Verzending vraag
28/1/2011Intrekking vraag
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-828 d.d. 27 januari 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Medio 2010 werd de Britse energiegroep International Power overgenomen door het Franse GDF Suez, dat onder andere eigenaar is van Electrabel. Door die overname wordt GDF Suez tevens eigenaar van de aandelen die International Power bezat in T-Power. T-Power baat op zijn beurt een elektriciteitscentrale uit op de terreinen van het petrochemisch bedrijf Tessenderlo Chemie.

Het is hier dat het probleem zich voordoet. T-Power heeft zich namelijk contractueel verbonden om de geproduceerde elektriciteit uit deze centrale te verkopen aan energieleverancier Essent. Wanneer de aandelen die International Power bezat (een derde van het totaal) van T-power eigendom worden van GDF Suez, stelt zich mogelijk een probleem voor de mededinging. Zo zal Electrabel, een dochteronderneming van GDF Suez sinds de verkoop door de Belgische Staat, kennis krijgen van de voorwaarden van het contract dat met concurrent Essent werd afgesloten. Bovendien versterkt Electrabel / GDF Suez zijn greep op de Belgische energiemarkt in het algemeen en die op de productiemarkt in het bijzonder.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat dit dossier onder de aandacht is gekomen van het Auditoraat van de Europese Commissie, waar trouwens momenteel nog andere aspecten van de overname worden bekeken. Opvallend is echter dat de Belgische mededingingsautoriteit aan het Auditoraat gevraagd heeft het Belgische luik van het dossier af te splitsen en het aan hen over te dragen.

Graag stelde ik hierover de volgende vragen:

1) Om welke redenen acht de Belgische mededingingsautoriteit het opportuun om dit dossier te splitsen?

2) Is er al een antwoord gekomen van het Auditoraat? Zo ja, om welke redenen werd het verzoek ingewilligd of afgewezen?

3) Indien het verzoek werd ingewilligd, op welke wijze zal de Belgische mededingingsautoriteit samenwerken met het Auditoraat?

4) Wat zijn de implicaties voor een mogelijke schending van het mededingingsrecht in dit dossier? In welke maatregelen wordt voorzien?

5) Welke impact zou de overname hebben op de liberalisering van de elektriciteitsmarkt in BelgiŽ indien de overname wordt goedgekeurd? Wat zou concreet het verschil zijn tussen het aandeel van GDF Suez op de productiemarkt voor en na de overname? Kan de minister dezelfde cijfers bezorgen voor de andere producenten, en meer bepaald voor Essent?