BELGISCHE SENAAT
________
Buitengewone zitting 2010
________
30 augustus 2010
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-82

de Bart Tommelein (Open Vld)

aan de minister van Binnenlandse Zaken
________
Mephedrone - Designerdrugs - Volksgezondheid - Cijfergegevens
________
psychotropicum
drugverslaving
verdovend middel
handel in verdovende middelen
________
30/8/2010Verzending vraag
12/10/2010Antwoord
________
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-81
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-82 d.d. 30 augustus 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Mephedrone werd vorige zomer voor het eerst officieel in ons land aangetroffen, maar circuleert vermoedelijk al langer. Het spul heeft de status van een researchdrug. Over de gevolgen voor de gebruiker is nog maar weinig onderzoek gevoerd. De Antwerpse drugspreventieorganisatie Breakline is heel duidelijk over de risico's van mephedrone : "Geen flauw idee. Mephedrone is nauwelijks onderzocht en er is nog geen zekerheid welke neurotransmittersystemen beÔnvloed worden en op welke manier."

De drug is vooral populair en controversieel in Groot-BrittanniŽ, maar ook in BelgiŽ zijn er gebruikers. De drugs worden geassocieerd met een aantal sterfgevallen aldaar. Tot voor kort was de drug legaal in ons land, maar de regering heeft de drug op de zwarte lijst gezet.

Ik heb dan ook volgende vragen:

1) Kan de minister bevestigen dat mephedrone effectief op de lijst van verboden producten is geplaatst?

2) Zoals zij wellicht weet, wenden veel drugsgebruikers zich tot het internet om zich te bevoorraden. In welke landen van de Europese Unie (EU) is mephedrone verboden en klopt mijn informatie dat het middel in bepaalde EU-landen nog vrij te verkrijgen zou zijn, waardoor er een importcircuit dreigt te ontstaan? Vreest zij geen import vanuit andere EU-landen en kan zij dit toelichten?

3) Kan zij aangeven of er in ons land rechtstreeks of onrechtstreeks al slachtoffers zijn gevallen ten gevolge van het gebruik van mephedrone?

4) Beschikt zij over enige cijfers over de aangetroffen hoeveelheden mephedrone in ons land en/of over het aantal gebruikers? Kan dit uitvoerig worden toegelicht?

5) Heeft zij weet van andere research- of designerdrugs die nog niet op de lijst van verboden producten in ons land staan ? Zo ja, om welke producten gaat het? Welke zijn de risico's voor de volksgezondheid? Werden deze producten reeds aangetroffen in ons land?

6) Hoe volgt men de ontwikkelingen in verband met designerdrugs op?

Antwoord ontvangen op 12 oktober 2010 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op zijn vraag.

Deze parlementaire vraag valt niet onder mijn bevoegdheid, maar onder de bevoegdheid van de Federale Overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid.