BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2012-2013
________
19 februari 2013
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-8172

de Fatma Pehlivan (sp.a)

aan de minister van Justitie
________
Gevangenis - Verdacht overlijden - Overzicht - Procedure
________
gedetineerde
strafgevangenis
officiŽle statistiek
voorlopige hechtenis
geografische spreiding
buitenlandse staatsburger
dood
________
19/2/2013Verzending vraag
26/7/2013Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-8172 d.d. 19 februari 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De afgelopen jaren waren er verschillende gevallen van verdacht overlijden in de Belgische gevangenissen. Om zicht te hebben op de correcte cijfers had ik van de geachte minister graag een antwoord gehad op onderstaande vragen:

1) Hoeveel gevallen van verdacht overlijden waren er jaarlijks sinds 2008 in onze gevangenissen? Graag de cijfers per gerechtelijk arrondissement en per gevangenis.

a) In hoeveel van de gevallen ging het om een gevangene met de Belgische nationaliteit? En hoeveel van hen was van vreemde origine?

b) Hoeveel van hen was niet-Belg?

2) Hoeveel gevallen van verdacht overlijden waren er jaarlijks sinds 2008 bij de personen in voorhechtenis? Graag de cijfers per gerechtelijk arrondissement en per arresthuis.

a) In hoeveel van de gevallen ging het om een persoon met de Belgische nationaliteit? En hoeveel van hen was van vreemde origine?

b) Hoeveel van hen was niet-Belg?

3) Welke procedure moet er gevolgd worden in geval van verdacht overlijden? Is er een andere procedure als het gaat om iemand in voorhechtenis? Zo ja, wat is die procedure?

Antwoord ontvangen op 26 juli 2013 :

1 en 2. Zie de tabellen die als bijlage gaan.

Wij hebben slechts gegevens voor het aantal gedetineerden die in detentie overlijden per jaar en per inrichting, ongeacht het overlijden zich voordoet in de penitentiaire inrichting zelf of in een ziekenhuis waarnaar de gedetineerde in voorkomend geval werd overgebracht. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen zelfdodingen en de andere doodsoorzaken. Door het medisch geheim is onmogelijk een onderscheid te maken tussen de andere doodsoorzaken. Er bestaat geen indeling volgens nationaliteit of rechtstoestand van de gedetineerde.

Het in bepaalde jaren hogere aantal overlijdens in Brugge of Sint-Gillis is gedeeltelijk toe te schrijven aan de aanwezigheid van een genees-en heelkundige infrastructuur in die inrichtingen, waarnaar de ernstig zieke gedetineerden dan ook soms worden doorverwezen.

3. Wanneer een overlijden in een penitentiaire inrichting plaatsvindt, doet de directeur daarvan binnen vierentwintig uur aangifte bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. Thans is in het Burgerlijk Wetboek bepaald dat de ambtenaar van de burgerlijke stand zich naar de gevangenis moet begeven om zich van het overlijden te vergewissen. In de wet van 14 januari 2013 houdende diverse bepalingen inzake de werklastvermindering binnen justitie (die uiterlijk op 1 september 2013 in werking treedt) wordt die verplichting geschrapt.

De procedure die in geval van overlijden moet worden gevolgd, wordt eveneens bepaald in het koninklijk besluit van 21 mei 1965 houdende algemeen reglement van de strafinrichtingen (artikelen 45 en 113) en het ministerieel besluit van 12 juli 1971 houdende de algemene instructie voor de strafinrichtingen (artikelen 201 tot 205). Voor alle soorten van overlijdens geldt dezelfde procedure. De gevangenisdirecteur waarschuwt de burgemeester van de gemeente waar de overledene zijn woonplaats had, opdat die de ouders van de overledene kan verwittigen. Ook de aalmoezeniers en de islamitische en morele consulenten worden gewaarschuwd. Indien de overledene een inverdenkinggestelde, een beklaagde of een beschuldigde was, brengt de directeur ook de rechterlijke autoriteiten op de hoogte van het overlijden. Nadat een arts het overlijden en de oorzaak ervan heeft vastgesteld, wordt het lichaam in het mortuarium ondergebracht. De gevangenisdirecteur maakt een inventaris op van de klederen, verschillende voorwerpen en papieren, door de overledene nagelaten, opdat er rekenschap zou kunnen van gegeven worden aan zijn erfgenamen en aan zijn opvolgers.

2008

Inrichting

Zelfmoorden

Andere overlijdens

Totaal

Merksplas

2

5

7

Wortel (& Tilburg)

 

4

4

Antwerpen

 

2

2

St Gillis

2

1

3

Leuven Centraal

 

2

2

Vorst

2

1

3

Leuven Hulp

 

1

1

Ittre

 

1

1

Brugge

2

8

10

Gent

1

 

1

Mons

1

3

4

Tournai

1

1

2

Jamioulx

 

1

1

Lantin

 

4

4

Paifve

 

1

1

Hasselt

 

1

1

Namur

 

1

1

Andenne

1

 

1

Totaal

12

37

49

2009

Inrichting

Zelfmoorden

Andere overlijdens

Totaal

Merksplas

 

2

2

Antwerpen

 

1

1

Mechelen

1

2

3

Turnhout

1

 

1

St Gillis

1

3

4

Leuven Centraal

 

3

3

Vorst

 

1

1

Leuven Hulp

2

 

2

Nivelles

1

1

2

Ittre

 

2

2

Brugge

1

2

3

Gent

 

1

1

Mons

 

1

1

Tournai

1

 

1

Jamioulx

 

1

1

Lantin

3

1

4

Verviers

 

1

1

Paifve

1

2

3

Hasselt Nieuw

 

4

4

Arlon

 

1

1

Namur

 

1

1

Andenne

 

1

1

Totaal

12

31

43

2010

Inrichting

Zelfmoorden

Andere overlijdens

Totaal

Merksplas

 

3

3

Antwerpen

 

2

2

Turnhout

1

1

2

Hoogstraten

 

1

1

St Gillis

2

1

3

Vorst

1

2

3

Nivelles

 

1

1

Brugge

1

4

5

Ieper

1

 

1

Gent

1

 

1

Mons

1

1

2

Tournai

 

1

1

Jamioulx

 

3

3

Lantin

5

3

8

Verviers

1

1

2

Paifve

 

2

2

Hasselt Nieuw

2

 

2

Arlon

1

 

1

Saint Hubert

 

1

1

Namur

1

 

1

Andenne

1

 

1

Totaal

19

27

46

2011

Inrichting

Zelfmoorden

Andere overlijdens

Totaal

Merksplas

2

5

7

Wortel (& Tilburg)

 

4

4

Antwerpen

 

2

2

St Gillis

2

1

3

Leuven Centraal

 

2

2

Vorst

2

1

3

Leuven Hulp

 

1

1

Ittre

 

1

1

Brugge

2

8

10

Gent

1

 

1

Mons

1

3

4

Tournai

1

1

2

Jamioulx

 

1

1

Lantin

 

4

4

Paifve

 

1

1

Hasselt

 

1

1

Namur

 

1

1

Andenne

1

 

1

Totaal

12

37

49

2012

Inrichting

Zelfmoorden

Andere overlijdens

Totaal

Merksplas

 

2

2

Wortel

1

1

1

St Gillis

2

1

3

Leuven Centraal

 

1

1

Vorst

 

2

2

Leuven Hulp

3

 

3

Nivelles

 

1

1

Brugge

 

10

10

Gent

1

2

3

Mons

 

3

3

Tournai

 

1

1

Jamioulx

 

1

1

Lantin

1

2

3

Huy

1

1

2

Paifve

2

2

4

Hasselt Nieuw

 

2

2

St Hubert

1

1

2

Namur

1

 

1

Andenne

 

1

1

Totaal

13

34

47