BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2012-2013
________
14 februari 2013
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-8125

de Nele Lijnen (Open Vld)

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
________
Import varkensvlees - RoemeniŽ - Auditverslag Voedsel- en Veterinair Bureau - Gebrekkige controle - Varkenspest
________
RoemeniŽ
Voedsel- en Veterinair Bureau
Keuringsdienst van waren
varkensvlees
veepest
________
14/2/2013Verzending vraag
23/9/2013Rappel
29/10/2013Rappel
3/12/2013Herkwalificatie
11/12/2013Antwoord
________
Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4362
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-8125 d.d. 14 februari 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

BelgiŽ voerde alleen in 2011 al 1.477 ton vlees in uit RoemeniŽ dat afkomstig was van paarden, ezels en muildieren. Dat blijkt uit gegevens van Eurostat, het statistiekbureau van de Europese Unie. Ook uit andere landen van het voormalige Oost Europa wordt vlees geÔmporteerd dat dikwijls wordt verwerkt in bereide gerechten. Teneinde de consument te kunnen garanderen dat het vlees dat afkomstig is van buiten ons land ook voldoet aan de strenge voedselnormen en veilig is voor de volksgezondheid werd binnen de EU een controleorgaan in het leven geroepen, het Voedsel- en Veterinair Bureau (VVB) dat de vleesproductie in de diverse landen regelmatig audit. Gezien de vleesfraude met Roemeens vlees dat ook in ons land wordt verwerkt, heb ik deze rapporten eens doorgenomen en hierbij stuit ik toch op ernstige problemen. De rapporten tonen aan dat de controle aldaar verre van waterdicht is en dit houdt het risico in van een zwart gat wat betreft het traceren, het controleren en het garanderen van de kwaliteitsvereisten en de vereisten qua volksgezondheid van vlees dat uit deze landen komt. Ik heb het meer in het bijzonder over het final audit report dat werd uitgevoerd van 18 tot 22 juli om het systeem voor het slachten en het verwerken van varkensvlees te evalueren.

Volgende passage is wat mij betreft uiterst verontrustend en ik citeer: "while the Position Paper envisages enhancement of official controls in the channeled system farms, this had not been fully implemented at the time of this audit and official controls were insufficient, with an almost total delegation of competence to the private operator, with very little official oversight."

Ik zou de geachte minister de volgende vragen willen stellen :

1) Hoe reageert de minister op de vaststelling dat er met het door Europa voorgestelde systeem van varkensverwerking (production of pig meat) amper officiŽle controle is en de controle bijna integraal is gedelegeerd aan de private operator? Meent ze dat het varkensvlees afkomstig uit RoemeniŽ geen probleem vormt wat betreft de volksgezondheid gezien het manifest gebrek aan officiŽle controle op de "verwerking en productie" van dit vlees?

2) Hoe reageert ze op de pijnlijke vaststelling van het VVB wat betreft de tekortkomingen bij de verwerking van varkensvlees in RoemeniŽ? Duidt dit er niet op dat er onvoldoende streng wordt opgetreden gezien er in twee jaar eigenlijk niets gebeurde op het terrein? Wat gaat u hieromtrent doen naar strengere handhaving binnen de EU toe wat betreft de slachting en de verwerking van varkensvlees in RoemeniŽ en andere nieuwe EU-landen?

3) Hoe reageert ze op de vermelding vanwege het VVB in een officieel auditverslag dat veeartsen aldaar partijdig zijn? Vreest ze niet dat verboden producten aldus hun weg vinden via Roemeense varkens tot onze consument? Zo neen, beschikt ze over controleresultaten naar hormonen in Roemeense varkens en verwerkt Roemeens varkensvlees? Hoeveel testen werden hierop de laatste drie jaar gedaan en wat waren de resultaten? Wie voerde de testen uit?

4) Hoe reageert ze op het falen van het controlesysteem op wilde zwijnen en in het verlengde op varkens in de zogenaamde "backyard holdings" in RoemeniŽ wat betreft varkenspest? Gegeven de diverse vaststellingen van tekortkomingen, vindt ze niet dat het VVB beter een rode kaart had getrokken in verband met de toelating van deze producten op de EU-markt? Kan ze dit uitvoerig toelichten?

Antwoord ontvangen op 11 december 2013 :

Deze vraag behoort tot de bevoegdheid van mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw. Op 22 maart 2013 heeft zij op een gelijkaardige vraag met nummer 5-8127 geantwoord.