BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2012-2013
________
4 februari 2013
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-8009

de Fatma Pehlivan (sp.a)

aan de staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
________
Selor - Taaltesten - Slaagcijfers
________
SELOR
taalgebruik
officiŽle statistiek
tweetaligheid
________
4/2/2013Verzending vraag
22/2/2013Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-8009 d.d. 4 februari 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Wie zijn schoolopleiding niet in het Nederlands heeft gevolgd en bij de Vlaamse of een lokale overheid aan de slag wil, moet bij Selor een taaltest afleggen. In 2010 slaagde slechts 12% van de kandidaten.

Kan de geachte staatssecretaris een overzicht geven van de slaagpercentages in 2011 en 2012 voor de taalexamens bij Selor voor kandidaten die als ambtenaar aan de slag willen bij de Vlaamse of lokale overheid? Graag de cijfers per niveau (A, B, C en D).

Antwoord ontvangen op 22 februari 2013 :

In antwoord op haar vraag heb ik de eer het geachte lid het volgende mee te delen:

Selor, dat instaat voor de organisatie van de taaltesten, registreert niet wat de achterliggende motivatie is van kandidaten die deelnemen aan een taaltest en dit uit respect voor hun privacy. Elke burger kan dus deelnemen aan een taaltest naar keuze zonder hierbij zijn of haar motivatie kenbaar te maken.

Bijgevolg kan ik u geen slaagpercentages geven van de kandidaten die als ambtenaar aan de slag willen bij de vlaamse of een lokale overheid.

Uitzonderlijk vraagt een lokale overheid om van een kandidaat die bij hen solliciteert een taaltest af te nemen. Aangezien het hier slechts over een handvol kandidaten op jaarbasis betreft kunnen daarover geen relevante uitspraken in verband met slaagpercentages gedaan worden.