BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2010-2011
________
29 december 2010
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-796

de Bart Laeremans (Vlaams Belang)

aan de minister van Justitie
________
Ambt van notaris - Voorbehouden voor kandidaten met de Belgische nationaliteit - Aanvechting
________
notaris
nationaliteit
toegang tot het beroepsleven
recht van vestiging
________
29/12/2010 Verzending vraag
21/2/2011 Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-796 d.d. 29 december 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het Auditoraat bij het Hof van Justitie vecht het reserveren van het ambt van notaris in BelgiŽ voor de kandidaten met Belgische nationaliteit aan. Nochtans is dit ambt een functie van Justitie.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

Wordt dit ambt in de andere landen van de Europese Unie (EU) opengesteld voor kandidaten die de eigen nationaliteit niet bezitten?

Wat is de houding van BelgiŽ in dit geding? Mengt de EU zich niet eens te meer in aangelegenheden die niet tot haar bevoegdheid behoren?

Antwoord ontvangen op 21 februari 2011 :

Volgens de laatste informatie waarover ik beschik, voorzien de volgende lidstaten in een nationaliteitsvoorwaarde voor notarissen: België, Frankrijk, Groothertogdom Luxemburg, Duitsland, Oostenrijk, Griekenland, Bulgarije, Hongarije, Letland, Litouwen, Nederland, Polen, Portugal, Roemenië, Tsjechische Republiek, Slovakije en Slovenië. Van alle lidstaten die een notarisssyteem kennen, hebben enkel Spanje, Estland en Italië de voorwaarde thans afgeschaft.

In februari 2008 heeft de Europese Commissie het Koninkrijk België voor het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (EG) gebracht met het verzoek te verklaren dat de nationaliteitsvoorwaarde voor de toegang tot het beroep van notaris bovenmatig afbreuk doet aan de vrijheid van vestiging, zoals bepaald in artikel 43 van het EG-Verdrag. De bevoegdheid een dergelijke rechtsvordering in te stellen ligt bij de Europese Commissie, gelet op haar rol om op grond van de Europese teksten toe te zien op de naleving van de verdragen.

Nog steeds volgens de Commissie zou artikel 45, eerste lid, van het EG-Verdrag, niet van toepassing kunnen zijn op de notarissen aangezien het voorziet in een uitzondering op de vrijheid van vestiging voor de werkzaamheden ter uitoefening van het openbaar gezag.

De Belgische regering betwist deze interpretatie van het EG-Verdrag dat zij bovenmatig beperkend acht, en ondersteunt het bestaan van een nationaliteitsvoorwaarde met betrekking tot de toegang tot het beroep van notaris in België.