BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2010-2011
________
28 december 2010
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-770

de Yves Buysse (Vlaams Belang)

aan de vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
________
Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding - Personeel - Taalaanhorigheid
________
Unia
personeel
taalgebruik
officiŽle statistiek
Myria
________
28/12/2010 Verzending vraag
25/3/2011 Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-770 d.d. 28 december 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Pdata is het elektronische bestand dat een statistisch overzicht geeft van het personeel van de Belgische Staat en via het internet raadpleegbaar is. Raadpleegt men dit bestand, dan blijkt dat momenteel geen enkel gegeven beschikbaar is voor het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding.

Kan de minister mij daarom voor die instelling een antwoord geven op de volgende vragen, telkens opgesplitst volgens taalaanhorigheid?

1. Hoeveel personeelsleden waren in 2010 (bij voorkeur op datum van 30 juni 2010) in dienst, uitgedrukt in voltijdse eenheden?

2. Hoeveel statutaire en contractuele personeelsleden waren in dienst (en desgevallend hoeveel personeelsleden met nog een ander statuut)?

3. Graag kreeg ik ook een verdeling van de betrekkingen over de verschillende niveaus.

Waarom is het Centrum niet in de statistieken van pdata opgenomen?

Antwoord ontvangen op 25 maart 2011 :

1. Op 30 juni 2010 waren tweeënvijftig personeelsleden van ieder taalrol werkzaam.

2. Het Centrum telt enkel contractuele medewerkers. De coördinatoren (vier) en de directie (twee) hebben een mandaat.

3.

 • 10A: 52

 • 13A: 7

 • 15A: 2

 • 16A: 2

 • 20A: 15

 • 20E: 2

 • 10C: 1

 • 10B: 2

 • 26B: 1

 • 26F: 8

 • 26D: 5

 • 28E: 3

 • 30H: 1

 • 42E: 3

Het Centrum is een sui generis-instelling die geen administratie, semi-overheidsinstelling of openbare onderneming is.

Dat verklaart waarom de personeelsleden niet opgenomen zijn in Pdata.

Het Centrum heeft toch regelmatig contacten met Pdata en geeft alle wijzigingen door.