BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2012-2013
________
8 januari 2013
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-7662

de Bert Anciaux (sp.a)

aan de minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
________
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Spontaan losgeraakte treinwagons - Onderzoek - Maatregelen
________
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
veiligheid van het vervoer
voertuig op rails
________
8/1/2013Verzending vraag
22/4/2013Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-7662 d.d. 8 januari 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Op woensdag 19 december 2012 verloor een propvolle pendeltrein, tegen een snelheid van 160 km per uur, drie wagons. Dit gebeurde ter hoogte van St. Lievens-Houtem. Er geraakte gelukkig niemand gekwetst en de reizigers vonden de communicatie van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) goed. Dit laatste is opmerkelijk, rekening houdend met de vele en aanhoudende klachten hierover in het recente verleden.

De cruciale vraag blijft echter: hoe kon dit gebeuren? Onderzoek zal het moeten uitwijzen.

Hierover de volgende vragen:

1) Is de oorzaak van de spontane loskoppeling van wagons in volle rit al gevonden? Zo ja, welke? Zo niet, hoe komt het dat zo een ingrijpende en aartsgevaarlijk euvel niet kan worden verklaard?

2) Werkten de veiligheidssystemen, na dit probleem, onberispelijk?

3) Wat zal er gebeuren om zulke calamiteiten te vermijden? Kan de minister garanderen dat zoiets niet meer zal gebeuren? Zo niet, blijft er dan altijd een kans dat treinen spontaan ontbinden?

Antwoord ontvangen op 22 april 2013 :

In antwoord op de vraag van het geachte lid, geeft de de volgende elementen:Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen-groep (NMBS):

  1. Het ongeval was te wijten aan een menselijke fout. Door een uitwendige inslag is de koppelingsbeugel uit de trekhaak geslagen.

  2. Na deze ontkoppeling is de automatische rem in werking getreden en zijn beide ontkoppelde delen van de trein tot stilstand gekomen. Dit veiligheidssysteem werkte dan ook correct. Er was geen risico voor de reizigers en de veiligheidsvoorzieningen hebben gewerkt zoals het moet.

    Er werden maatregelen genomen om dit type ongeval te vermijden, ook indien er geen nulrisico bestaat.

  3. Vóór het vertrek van de treinen uit een onderhoudswerkplaats worden zij geschouwd. Speciale aandacht wordt besteed aan de koppeling tussen de rijtuigen.