BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2012-2013
________
8 januari 2013
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-7659

de Dirk Claes (CD&V)

aan de minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
________
Overheidsbedrijven - Werknemers - Alcohol- en drugsgebruik - Beleid - Alcohol- en drugstesten - Middelenmisbruik - Tuchtprocedures en sanctiemaatregelen
________
overheidsbedrijf
Proximus
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
postdienst
alcoholisme
drugverslaving
officiŽle statistiek
tuchtprocedure
________
8/1/2013Verzending vraag
18/2/2013Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-7659 d.d. 8 januari 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Van een werknemer mag verwacht worden dat hij in staat is zijn werk naar goed vermogen uit te voeren. Het gebruik van alcohol en drugs tijdens de werkuren staat hier uiteraard haaks op en kan aanleiding geven tot het verbreken van het arbeidscontract.

Uiteraard moet niet elk occasioneel gebruik van zulke middelen aanleiding geven tot ontslag, maar sommige functies zijn uiteraard gevoeliger aan middelengebruik dan anderen. Overheidsbedrijven zoals de NMBS, Bpost of Belgacom hebben bovendien ook een voorbeeldfunctie.

Graag kreeg ik een antwoord op volgende vragen:

1) Is alcohol- en/of drugsgebruik een criteria bij het aanwervingsbeleid van de verschillende overheidsbedrijven? Welke overheidsbedrijven maken hier gebruik van? Voor welke functies?

2) Welk beleid voeren de overheidsbedrijven om alcohol- en drugsmisbruik tegen te gaan?

3) Wat is de huidige procedure bij het afleggen van alcohol- en drugstesten voor werknemers bij de overheidsbedrijven? Wanneer wordt er beslist over te gaan tot zulke testen?

4) Hoe wordt het alcohol- en drugsgebruik getest? Gaat het om bloed en urineonderzoek of om (bijkomende) psychologische tests? Kan dit volgens de wet op de privacy?

5) Hoeveel keer werd in 2009, 2010, 2011 en 2012 middelenmisbruik vastgesteld bij

a. Treinbestuurders

b. Treinbegeleiders

c. Andere werknemers binnen de NMBS

d. Postbodes

e. Andere werknemers binnen Bpost

f. Werknemers binnen Belgacom

6) Hoeveel keer werd in 2009, 2010, 2011 en 2012 overgegaan tot een tuchtprocedure en/of een sanctiemaatregel? Graag cijfers per jaar en per overheidsbedrijf.

Antwoord ontvangen op 18 februari 2013 :

In overeenstemming met de wet van 31 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, zijn deze bedrijven autonoom in hun personeelsbeheer. Ik kan de vragen van het geachte lid dus niet beantwoorden.