BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2012-2013
________
17 december 2012
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-7607

de Piet De Bruyn (N-VA)

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
________
Aidsremmers - Voorraad in apotheken - Onbeschikbaarheid - Meldingen
________
aids
geneesmiddel
________
17/12/2012Verzending vraag
8/2/2013Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-7607 d.d. 17 december 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Dit jaar nog trokken het Instituut voor Tropische Geneeskunde en de HIV-vereniging BelgiŽ aan de alarmbel. Zij signaleerden dat HIV-patiŽnten steeds langer moeten wachten op bepaalde medicatie wegens een gebrek aan voorraad in de apotheken.

Daarom stelde ik de minister graag volgende vraag: hoeveel meldingen waren er in 2010, 2011 en 2012 bij het FAGG rond de onbeschikbaarheid van aidsremmers?

Antwoord ontvangen op 8 februari 2013 :

Door middel van omzendbrief nr. 577 heeft het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) in 2011 de houders van een vergunning om een geneesmiddel op de markt te brengen herinnerd aan hun verplichting om elke onbeschikbaarheid van een geneesmiddel te melden alsook de redenen van de onbeschikbaarheid. Het is de verantwoordelijkheid van de vergunninghouder om de melding te doen bij het FAGG op het daarvoor voorziene formulier, te vinden op de website van het FAGG. Sindsdien heeft het FAGG regelmatig meldingen van onbeschikbaarheid ontvangen. De meldingen worden systematisch geanalyseerd. Enkel die onbeschikbaarheden worden gepubliceerd op de website van het FAGG waarvoor er een probleem voor de volksgezondheid kan zijn. Deze onbeschikbaarheden kunnen alle geneesmiddelengroepen treffen, waaronder dus inderdaad ook de aidsremmers. In 2012 ontving het FAGG zo’n 600 meldingen van tijdelijke onbeschikbaarheid afkomstig van farmaceutische firma’s. Van die 600 meldingen hadden er 4 betrekking op aidsmedicijnen. In drie gevallen ging het om een onbeschikbaarheid van minder dan 2 weken, en voor één daarvan bleef een andere verpakkingsgrootte beschikbaar. Voor het vierde geneesmiddel was er een andere dosering van hetzelfde geneesmiddel beschikbaar.