BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2012-2013
________
29 november 2012
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-7455

de Piet De Bruyn (N-VA)

aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
________
Nationaal actieplan tegen homofobie en transfobie - Samenwerking met de deelstaten
________
discriminatie op grond van seksuele geaardheid
seksuele minderheid
actieprogramma
verhouding land-regio
________
29/11/2012Verzending vraag
6/2/2013Dossier gesloten
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-7455 d.d. 29 november 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In haar antwoord op schriftelijke vraag 5-5887 vermeldt de geachte minister onder andere het opstellen van een nationaal actieplan tegen homofobie en transfobie. Heel concreet stelt ze dat het gaat om een actieplan "waarbij zowel de gewesten, de gemeenschappen als het federale niveau samen zullen werken om de strijd aan te gaan tegen homofobie en transfobie." En nog wat verder geeft zij aan dat bij het opstellen van dit plan "de deelstaten nauw betrokken zullen worden".

Vandaag, meer dan een half jaar later, is het aangekondigde actieplan nog steeds niet gerealiseerd.

Tegen deze achtergrond stelde ik de geachte minister graag de volgende vragen:

1) Kan zij een chronologisch overzicht geven van de contacten die er sinds de aankondiging in mei 2012 zijn geweest met de deelstaten als voorbereiding tot de opstelling van het nationaal actieplan?

2) Kan zij voor elk contact aangeven wat de inhoud van het contact was, met welke personen en/of diensten het contact werd gerealiseerd en wat het resultaat van deze contacten was?