BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2010-2011
________
28 december 2010
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-745

de Yves Buysse (Vlaams Belang)

aan de minister van Binnenlandse Zaken
________
Federale politie - Personeel - Taalaanhorigheid
________
politie
overheidsapparaat
taalgebruik
officiŽle statistiek
________
28/12/2010 Verzending vraag
30/5/2011 Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-745 d.d. 28 december 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Pdata is het elektronische bestand dat een statistisch overzicht geeft van het personeel van de Belgische staat en via het internet raadpleegbaar is. Raadpleegt men dit bestand dan blijkt dat momenteel geen enkel gegeven beschikbaar is voor de federale politie.

Kan u mij daarom voor deze overheidsdienst meedelen, telkens opgesplitst volgens taalaanhorigheid:

1. hoeveel personeelsleden er in 2010 (bij voorkeur op datum van 30 juni 2010) in dienst waren, uitgedrukt in voltijdse eenheden;

2. hoeveel statutaire en contractuele personeelsleden er waren (en desgevallend hoeveel personeelsleden nog een ander statuut hebben)?

Graag kreeg ik ook een verdeling van de betrekkingen over de verschillende niveaus.

Antwoord ontvangen op 30 mei 2011 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op zijn vragen:

In de hieronder vermelde tabellen kan u het aantal personeelsleden van de federale politie op datum van 30 juni 2010 terugvinden, ingedeeld volgens taalregime en naargelang ze behoren tot het operationeel dan wel het administratief en logistiek kader, hetzij als statutair of contractueel personeelslid. Ik wil evenwel aanstippen dat de personeelsleden die ter beschikking zijn gesteld van de externe diensten evenals de aspiranten en het onderhoudspersoneel niet in de tabellen zijn opgenomen.

OPS/Stat

NL

FR

GER/DU

Total/Totaal

CDP/HCP

155

124

1

280

CP

817

727

11

1554

INPP/HINP

1729

1329

34

3092

INP

2300

1782

48

4130

AGP

34

1

 

35

Total/Totaal

5035

3962

94

9091

CALOG/Stat

NL

FR

GER/DU

Total/Totaal

A

218

237

1

456

B

258

390

1

649

C

427

488

2

916

D

246

340

2

588

Total/Totaal

1149

1455

5

2609

CALOG/Contr

NL

FR

GER/DU

Total/Totaal

A

34

31

0

65

B

11

22

0

33

C

28

23

0

51

D

44

77

0

121

D 1/2

6

9

0

14

Total/Totaal

122

161

0

283