BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2012-2013
________
27 november 2012
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-7397

de Piet De Bruyn (N-VA)

aan de minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
________
Afghanistan - Heropbouw - Internationale hulp - Donorconferentie Tokio - Belgische verbintenissen
________
Afghanistan
ontwikkelingshulp
________
27/11/2012Verzending vraag
6/2/2013Dossier gesloten
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-7397 d.d. 27 november 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De Wereldbank verwacht dat de terugtrekking in 2014 van buitenlandse troepen uit Afghanistan zal gepaard gaan met een stevige vermindering van de internationale hulp. Nochtans werd op de donorconferentie in Tokio op 8 juli dit jaar overeengekomen dat de internationale gemeenschap na 2014 garant zou staan voor een ontwikkelingsdecennium in Afghanistan. Voor de volgende vier jaar werd al 16 miljard dollar beloofd.

Met dit in het achterhoofd kreeg ik van de minister graag een antwoord op volgende vragen:

1) Wat zijn de Belgische verbintenissen voor de periode na 2014?

2) Zal hij de verbintenissen bekendmaken voor of na de presidentsverkiezingen in Afghanistan?