BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2012-2013
________
9 oktober 2012
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-7141

de Bart Tommelein (Open Vld)

aan de staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
________
Vlaamse luchthavens - Personeel - Bestuur der Luchtvaart - Examens - Taalwetgeving - Benadeling Nederlandstaligen
________
luchthaven
taalgebruik
burgerluchtvaart
luchtvervoer
vervoerspersoneel
________
9/10/2012Verzending vraag
3/1/2013Dossier gesloten
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-7141 d.d. 9 oktober 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het personeel van de Vlaamse luchthavens dient om de drie jaar testen af te leggen bij het Bestuur der Luchtvaart in Haren. Deze testen dienen om een certificaat te behalen voor bagage-screening op luchthavens en zijn dus belangrijk voor het betrokken personeel om hun job te kunnen blijven uitoefenen.

Bij het Bestuur der Luchtvaart worden de personeelsleden systematisch ontvangen door een Franstalig personeelslid die het Nederlands onvoldoende beheerst. Nooit kan er iemand hen te woord staan in het Nederlands.

Voor sommige personeelsleden (niveau D), is dit echt een probleem. Ze kunnen geen vragen stellen of krijgen geen antwoorden in het Nederlands. Aldus ondervinden zij concrete problemen bij de toelichting en de vragen naar aanleiding van de testen. Dit lijkt me niet conform de taalwetgeving en het getuigt van weinig respect jegens het Nederlandstalig personeel.

Graag had ik dan ook volgende vragen voorgelegd:

1) Hoe reageert de geachte staatssecretaris op deze gang van zaken? Begrijpt hij de frustratie van de personeelsleden dat zij niet kunnen worden begeleid en te woord gestaan in hun eigen taal? Is dit de normale gang van zaken en is dit niet manifest in strijd met de taalwetgeving? Kan hij uitvoerig toelichten?

2) Kan de geachte staatssecretaris concreet toelichten of de betrokken personeelsleden in de toekomst zullen kunnen rekenen op een correcte toelichting? Zal er een personeelslid zijn dat hen te woord kan staan in het Nederlands?

3) Heeft hij reeds klachten hieromtrent ontvangen wat betreft deze testen alsook over de andere examens die worden afgenomen bij het Bestuur der Luchtvaart? Zo ja, kan hij toelichten?

4) Is hij bereid hieromtrent desgevallend overleg te organiseren met de Vlaamse minister van Mobiliteit? Zo ja, kan hij toelichten? Zo neen, waarom niet?