BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2011-2012
________
29 augustus 2012
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-6927

de Bart Tommelein (Open Vld)

aan de minister van Justitie
________
Veiligheid van de staat - Strijd tegen de proliferatie en de bescherming van het WEP
________
staatsveiligheid
productiecapaciteit
nucleaire industrie
Vaste Comités van Toezicht op de politie- en inlichtingendiensten
non-proliferatie van kernwapens
fabrieksgeheim
industriële spionage
________
29/8/2012Verzending vraag
12/11/2012Antwoord
________
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6926
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-6927 d.d. 29 augustus 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het Vast Comité I deed reeds meermaals onderzoek naar de problematiek van de strijd tegen proliferatie en naar de bescherming van het wetenschappelijk en economisch potentieel (WEP) door de inlichtingendiensten. Ik verwijs naar het activiteitenverslag 2011 van het Comité I (pag. 39). Hier worden enkele belangrijke opmerkingen geformuleerd. Ik herneem er enkele. Het Comité merkt op dat er reeds geruime tijd een voorstel circuleerde om beide, tegengestelde belangen beter te verzoenen: binnen de CANVEK zou een procedure van “voorafgaand advies” kunnen ingevoerd worden. Hierdoor zou de commerciële schade die een onderneming kan oplopen als gevolg van negatieve adviezen die pas na lange tijd worden uitgebracht (en soms nadat de materialen reeds vervaardigd zijn), beperkt kunnen worden. Deze piste werd onderzocht maar de discussie werd (nog) niet afgerond.

1. Kan u een stand van zaken geven wat het voorstel betreft om binnen het CANVEK een procedure van voorafgaand advies te voorzien waardoor de commerciële schade voor ondernemingen kan worden beperkt en men tegelijk ook de non proliferatie behartigt?

2. Wanneer werd dit voorstel het laatst besproken en wat is uw standpunt? Wie is tegen en zijn er alternatieven?

Antwoord ontvangen op 12 november 2012 :

Deze parlementaire vraag valt niet onder mijn bevoegdheid maar wel onder de bevoegheid van mijn collega de vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee.