BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2011-2012
________
24 augustus 2012
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-6903

de Bert Anciaux (sp.a)

aan de minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
________
Schulden van ontwikkelingslanden aan de Belgische schatkist - Legitimiteit
________
ontwikkelingsland
buitenlandse schuld
internationale lening
vermindering van de schuld
financiŽle hulp
________
24/8/2012Verzending vraag
2/10/2012Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-6903 d.d. 24 augustus 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Noorwegen stelt als eerste land ter wereld een onderzoek in naar de legitimiteit van de schulden van ontwikkelingslanden aan de Noorse schatkist. Het is overigens niet de eerste keer dat de Noorse regering haar eigen schuldenclaims ter discussie stelt. In 2006 werd meer dan 70 miljoen euro kwijtgescholden aan Birma, Soedan, Egypte, Ecuador, Sierra Leone, Jamaica en Peru. De kwijtgescholden leningen waren afkomstig van een Noorse exportcampagne tussen 1976 en 1980, waarbij ontwikkelingslanden goedkope leningen van Noorwegen kregen om Noorse schepen aan te kopen. Tien jaar na de campagne werd duidelijk dat de betrokken landen met zware betalingsmoeilijkheden kampten en de campagne geen effect had op de ontwikkeling van de betrokken landen. De Noorse regering gaf toe dat de leningen enkel dienden om een crisis in de Noorse scheepsnijverheid af te wenden en daarom niet legitiem waren. Nog eens zestien jaar later werden de schulden uiteindelijk kwijtgescholden.

Ook in Groot-BrittanniŽ worden momenteel vraagtekens gesteld bij schuldenclaims aan ontwikkelingslanden.

Hierover heb ik de volgende vragen aan de geachte minister:

1. Is de minister op de hoogte van het initiatief van de Noorse regering? Hoe beoordeelt hij dit?

2. Is BelgiŽ bereid om een gelijkaardig onderzoek te doen naar de legitimiteit van schulden van ontwikkelingslanden aan de Belgische schatkist? Zo ja, is BelgiŽ ook bereid om daadwerkelijk schulden kwijt te schelden waarvan de gronden discutabel zijn? Zo neen, waarom niet? Vindt de minister deze beleidsattitude m.b.t. schulden van ontwikkelingslanden niet billijk?

3. Heeft BelgiŽ ooit schulden kwijtgescholden aan ontwikkelingslanden omwille van de discutabele gronden van die lening? Welke waren deze en over welke bedragen ging het hier?

Antwoord ontvangen op 2 oktober 2012 :

1 & 2. Ik kan het geachte lid bevestigen dat ik op de hoogte ben van het Noors initiatief. Ik kijk alvast uit naar de resultaten die medio 2013 zullen bekend worden gemaakt. Het is ook interessant op te merken dat de doorlichting zal worden toegewezen via een internationale aanbesteding. Zoals opgenomen in de regeringsverklaring zal België een gelijkaardig initiatief tot doorlichting van de schulden nemen en desgevallend prioritair de schulden opheffen die werden gemaakt ten koste van de bevolking.

3. Neen. België blijft pleiten voor een schuldkwijtschelding van de armste landen. Ons land neemt actief deel aan de onderhandelingen in het kader van de Club van Parijs en komt ook zijn beloften na in het kader van multilaterale afspraken rond HIPC en MDRI. Bij de schuldverlichtingen worden de regels van G8, IMF en de Club van Parijs in acht genomen.