BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2011-2012
________
22 augustus 2012
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-6888

de Piet De Bruyn (N-VA)

aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
________
Aantal visumaanvragen en uitgereikte visa voor kort verblijf - Cijfers 2005-2011
________
officiŽle statistiek
toelating van vreemdelingen
controle van de migraties
ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid
verblijfsrecht
Akkoord van Schengen
________
22/8/2012Verzending vraag
10/10/2012Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-6888 d.d. 22 augustus 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Graag had ik de minister de volgende vragen gesteld :

1) Hoeveel visa voor kort verblijf werden aangevraagd in de periode 2005-2011, opgesplitst als volgt:

a) Vond de aanvraag plaats in BelgiŽ of in een ander Schengenland waarmee BelgiŽ een vertegenwoordigingsakkoord heeft?

b) Wat was de reden voor het aanvragen van een visum (toeristisch bezoek, familie- of vriendenbezoek, culturele of sportmanifestatie, zakenreis, korte stage, doorreis door Schengenland)?

2) Hoeveel visa voor kort verblijf werden uitgereikt in de periode 2005-2011, opgesplitst als volgt:

a) Vond deze aanvraag plaats in BelgiŽ of een ander Schengenland waarmee BelgiŽ een vertegenwoordigingsakkoord heeft?

b) Wat was de reden voor het aanvragen van een visum (toeristisch bezoek, familie- of vriendenbezoek, culturele of sortmanifestaties, zakenreis, korte stage, doorreis door Schengenland)?

3) Om welke reden werden visa geweigerd en hoe vaak kwam dat voor?

Antwoord ontvangen op 10 oktober 2012 :

De behandeling van visumaanvragen die in België worden aangevraagd, valt onder de bevoegdheid van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding.

Het geachte lid vindt in bijgevoegde excel-tabel de aangevraagde en afgegeven visa die plaatsvonden in de periode 2008-2011 en in de Schengen landen met dewelke België een vertegenwoordigingsakkoord heeft gesloten.

Zwitserland is pas op 12 december 2008 tot de Schengenruimte toegetreden.

Mijn diensten beschikken niet over de cijfers die 2008 voorafgaan.


2008

2009

2010

2011

Duitsland

9

30

50

2

Culturele- artistieke manifestatie


22

47

1

Beroepshalve

6

5

3

1

Toerisme

2

3Gezinsbezoek

1
Oostenrijk

3


2

2

Beroepshalve

3


1

1

Gezinsbezoek1

1

Spanje

52

1

2

3

Culturele- artistieke manifestatie

481

Beroepshalve

1


2

1

Toerisme

3

1


1

Finland

5

9

23

3

Beroepshalve

2

8

1

3

Toerisme

1


22


Gezinsbezoek

2

1Frankrijk

5

2

12

11

Culturele- artistieke manifestatie

4


11

7

Beroepshalve


2

1

4

Toerisme

1
Grèce / Griekenland

14

7

6

8

Beroepshalve

5

1

2

3

Toerisme

3


2

3

Doorreis
1

Gezinsbezoek

6

6

2

1

Hongarije

2
Toerisme

1
Gezinsbezoek

1
Italië

2

5

7

3

Beroepshalve


4

4

1

Toerisme3


Gezinsbezoek

2

1


2

Nederland

1

1

1

1

Beroepshalve

1

1

1

1

Portugal

23

4

12

2

Culturele- artistieke manifestatie

4


2


Sportieve manifestatie1

1

Beroepshalve

1

1

1


Toerisme

10

3

8


Gezinsbezoek

81

Zwitserland

490


6

3

Culturele- artistieke manifestatie

5
Sportieve manifestatie

15
Beroepshalve

115


5

2

Toerisme

82


1

1

Gezinsbezoek

273