BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2011-2012
________
22 augustus 2012
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-6887

de Piet De Bruyn (N-VA)

aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
________
Aantal aanvragen tot verlengingen van visa - Cijfers 2011
________
officiŽle statistiek
toelating van vreemdelingen
controle van de migraties
________
22/8/2012Verzending vraag
10/10/2012Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-6887 d.d. 22 augustus 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Graag had ik de minister de volgende vragen gesteld :

1) Hoeveel aanvragen tot verlenging van visa werden ingediend in 2011?

2) Hoeveel aanvragen tot verlenging van visa werden ingewilligd in 2011?

Antwoord ontvangen op 10 oktober 2012 :
  1. Mijn diensten beschikken niet over deze cijfers, aangezien de behandeling van visumverlenging tot het werkdomein behoort van de dienst Vreemdelingenzaken, die als enige bevoegd voor de toegang tot het grondgebied, verblijf, vestiging en verwijdering van vreemdelingen.

  2. De Federale Overheidsdienst (FOD) Buitenlandse Zaken, is enkel sinds oktober 2011 bevoegd voor de afgifte van visumverlengingen op het grondgebied. Sindsdien hebben mijn diensten zevenenzestig visa verlengd op basis van de instructies van de dienst Vreemdelingenzaken, die onder de bevoegdheid valt van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding.