BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2011-2012
________
26 juli 2012
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-6824

de Hassan Bousetta (PS)

aan de minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
________
SyriŽ - Humanitaire hulp - Financiering - Tenuitvoerlegging - Toestand van de Belgische hulp
________
SyriŽ
humanitaire hulp
________
26/7/2012Verzending vraag
28/8/2012Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-6824 d.d. 26 juli 2012 : (Vraag gesteld in het Frans)

We zijn allen getuige van het toenemende geweld in SyriŽ, veroorzaakt door de repressie vanwege de huidige regering. Het Internationaal Comitť van het Rode Kruis (ICRC) kwalificeert de situatie als een burgeroorlog, die onvermijdelijk tot een dramatische verslechtering van de humanitaire toestand op het terrein leidt.

Op de conferentie van de vrienden van SyriŽ te Parijs op 6 juli 2012 hebben de deelnemers in een slotcommuniquť benadrukt dat ze de humanitaire hulp aan de bevolking willen versterken. Op initiatief van de minister heeft BelgiŽ reeds zijn bijdrage geleverd door 2 miljoen euro in het budget voor Ontwikkelingssamenwerking te reserveren voor hulp aan de ontheemden van het conflict.

De conclusies van het vierde Syrische Humanitaire Forum op maandag 16 juli 2012 te GenŤve waren minder optimistisch. De directeur Operaties van het Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) van de Verenigde Naties (VN) stelde dat de humanitaire hulp in SyriŽ een gevaarlijk gebrek aan middelen heeft.

De Verenigde Naties hebben opgeroepen om een bedrag van 189 miljoen euro te doneren om de crisis in SyriŽ op humanitair vlak het hoofd te bieden. Hiervan is slechts 20% betaald. Ook de oproep om de Syrische vluchtelingen in de buurlanden op te vangen is slechts voor 20% gefinancierd.

Daarbij komt nog de tegenwerking van de huidige regering. Midden juli 2012 is een vierde vrijwilliger van de Rode Halve Maan gedood bij de uitoefening van zijn functie.

Kan de minister toelichten hoeveel humanitaire hulp BelgiŽ reeds heeft vrijgemaakt voor SyriŽ? Welke zijn de moeilijkheden? Wat onderneemt de regering om de hulp op te drijven en beter te organiseren?

Antwoord ontvangen op 28 augustus 2012 :

Ik had twee miljoen gereserveerd voor de financiering van de humanitaire hulp in Syrië. Dit bedrag wordt verdeeld over de organisaties die reeds werken met projecten die bestemd zijn om zowel in Syrië als aan de Syrische vluchtelingen buiten de grenzen van Syrië hulp te verlenen.

De selectieprocedure is erop gericht die organisaties te financieren die door de concrete toepassing van de humanitaire beginselen makkelijker aanvaard zijn op het terrein en derhalve hun werk op doeltreffende wijze kunnen uitvoeren.

De volgende projecten werden gekozen op basis van de noden en de doeltreffendheid van de partners. Het jongste project (UNRWA) moet nog worden goedgekeurd door de ministerraad (wanneer de fondsen daadwerkelijk zullen worden gestort, hangt vervolgens af van de gebruikelijke goedkeuringsprocedure in de ministerraad, met inbegrip van de nieuwe maatregel inzake budgettaire voorzichtigheid):

  • ICRK- Steun aan de activiteiten van het ICRK in Syrië- 1 000 000 euro

  • Rode Kruis van België- Steun aan de activiteiten van het Libanese Rode Kruis ten gunste van de Syrische vluchtelingen (vervoer van gewonden en bijstand) – 600 000 euro

  • UNRWA – Steun aan het programma ten gunste van de Palestijnse vluchtelingen in Syrië – 400 000 euro

Daarnaast levert de Belgische ontwikkelingssamenwerking een bijdrage aan de algemene budgetten van de multilaterale en internationale organisaties (zoals PAM, ICRK, UNICEF, OCHA of HCR) en aan flexibele fondsen (zoals CERF, bijvoorbeeld). Deze flexibele bijdragen zijn bestemd om heel snel door de organisaties te worden aangewend, naar gelang van de behoeften. De organisaties kunnen voor hun operaties in Syrië nu dus reeds uit deze fondsen putten. In 2012 besteedde CERF, bijvoorbeeld, reeds 30,4 miljoen USD aan de humanitaire respons op de crisis in Syrië.

Momenteel zijn de financiële middelen voor de humanitaire crisis in Syrië ontoereikend. De instantie die bevoegd is voor humanitaire hulp besteedt dan ook de grootste aandacht aan deze crisis en volgt de situatie op de voet om de humanitaire respons af te stemmen op de situatie.