BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2011-2012
________
9 juli 2012
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-6708

de Bert Anciaux (sp.a)

aan de vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
________
Biodiesel - Import - Invoerrechten - Fraude - India - Verenigde Staten
________
belastingfraude
rechten van de mens
Europees Bureau voor fraudebestrijding
biobrandstof
India
________
9/7/2012 Verzending vraag
24/7/2013 Rappel
29/11/2013 Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-6708 d.d. 9 juli 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In 2009 kelderde de import van biodiesel uit de Verenigde Staten (VS). Die achteruitgang werd echter prompt gecompenseerd door India. De invoerrechten op biodiesel uit de VS konden per ton tot 409 euro oplopen. Een bedrijf uit India kocht echter op grote schaal zwaar gesubsidieerde biodiesel uit de VS op, sloeg die voorraad even op in India en voegde er een minimum aan eigen gemaakte biodiesel aan toe, om dit product dan naar de Europese Unie (EU) uit te voeren zonder invoerrechten. Al die informatie is afkomstig van OLAF, het EU-bureau voor fraudebestrijding.

Tussen oktober 2009 en november 2011 zou zo bijna 50.000 ton biodiesel ons land zijn binnengekomen. Vooral BelgiŽ en in mindere mate Spanje zouden immers de dubieuze kampioenen zijn. Door de onrechtstreekse import via India zou BelgiŽ 22 miljoen euro mislopen. Uiteindelijk leidde het speurwerk van OLAF tot de terugvordering van de invoerrechten.

Hierover de volgende vragen:

1) Bevestigt de minister het verhaal van de import van VS-biodiesel via India, met als doel de invoerrechten te ontwijken?

2) Kon ons land de verloren inkomsten door de misleiding over de invoerrechten, geraamd op 22 miljoen, integraal terugvorderen?

3) Werden recent nog soortgelijke carrousels rond invoerrechten vastgesteld en succesvol bestreden?

4) Is de minister tevreden over de slagkracht van OLAF in dit soort zaken of stelt hij hier zwakke plekken en dus ook punten voor verbetering vast?

Antwoord ontvangen op 29 november 2013 :

1) Het verhaal van de import van VS-biodiesel via India om de invoerrechten te ontwijken kan worden bevestigd. De Belgische douaneopsporingsdiensten hebben in samenwerking met OLAF vastgesteld dat biodiesel van VS-oorsprong tijdelijk in India werd opgeslagen, om vervolgens in de Europese unie (EU) in te voeren als zijnde biodiesel van oorsprong India. De verschuldigde douanerechten (invoerrechten, antidumpingrechten en compenserende rechten) werden op die manier ontdoken.

De volgende vaststellingen inzake de frauduleuze biodiesel vanuit de VS kunnen aan het geachte lid meegedeeld worden:

Hoeveelheid: 48 971,490 MT

Tariefpost: 3824 90 91

Tarief Invoerrechten: 6,5 % (ad valorem) = 1 843 037 euro

Antidumpingrecht: 172,2 €/ton = 8 432 891 euro

Compenserend recht: 237 € ton = 11 606 243 euro

Het onderzoek in samenwerking met de Indiase autoriteiten bevestigde de echte oorsprong (VS) van de goederen. 

2) Tot op vandaag zijn de ontdoken rechten nog niet effectief teruggevorderd. Het onderzoek (ook strafrechtelijk) is nog altijd aan de gang. Wel werd de totale douaneschuld ten bedrage van 21 882 171,00 euro intussen al genotificeerd aan de invoerder.

3) Recent werden er nog soortgelijke carrousels rond invoerrechten en andere douanerechten vastgesteld en succesvol bestreden. Het is namelijk zo dat van zodra voor een bepaald product of goed antidumpingrechten of andere beschermende maatregelen worden uitgevaardigd, er een ernstig risico ontstaat dat voor dat soort goederen een fraudesysteem zal opgezet worden. Wel is het zo dat in zeer veel gevallen een verkeerde oorsprong wordt vermeld in de aangifte zodat de verschuldigde antidumpingrechten niet verschuldigd lijken.

Het is in dat kader dat de strijd tegen het ontduiken van antidumpingrechten één van de prioriteiten is en blijft van de Belgische douanediensten.

4) Er moet niet worden getwijfeld aan de slagkracht van OLAF . Het is natuurlijk zo dat het de nationaal bevoegde douanediensten zijn die de onderzoeken in de lidstaat zelf voeren maar er is een zeer goede communicatie, samenwerking en verstandhouding tussen de Belgische douaneopsporingsdiensten en OLAF. OLAF vervult in dergelijke onderzoeken een coördinerende rol over de lidstaten heen: ze verzamelt de gegevens van de verschillende lidstaten en deelt deze indien nodig mee aan andere betrokken lidstaten. Ook kan OLAF beslissen een onderzoeksmissie in te stellen in het betrokken derde land om daar de bewegingen en de oorsprong van de goederen te onderzoeken.

Ongeacht de bestaande reeds goede samenwerking, blijft er altijd ruimte voor verbetering. OLAF is hiervoor het beste geplaatst.