BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2011-2012
________
3 juli 2012
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-6656

de Karl Vanlouwe (N-VA)

aan de minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
________
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Treinbestuurders - Achterstallige vakantiedagen - Ziekteverzuim - Veiligheid - Aanwervingen - Stand van zaken - Maatregelen
________
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
absenteÔsme
bestuurder
veiligheid van het vervoer
tekort aan arbeidskrachten
betaalde vakantie
officiŽle statistiek
________
3/7/2012Verzending vraag
18/9/2012Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-6656 d.d. 3 juli 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De Bijzondere Kamercommissie Spoorveiligheid heeft de zwakke punten van de veiligheid van het spoorwegnet terug volop in de schijnwerpers gezet. Maar om het reizen per trein veiliger te maken is meer dan materieel nodig. Essentieel is de functie van treinbestuurder die de treinen veilig over het spoorwegnet moet sturen.

Opdat de treinbestuurder gedurende een aantal uren non-stop de opperste concentratie kan leveren, is het nodig dat hij over het juiste materieel beschikt en voldoende uitgerust is. Stress veroorzaakt door verouderd en niet aangepast materieel en een slechte werkomgeving draagt bij tot onbewuste concentratiestoornissen. Dat de treinbestuurder wanneer hij wenst een dag vrij kan nemen van het werk, draagt bij tot de goede werksfeer.

De realiteit is echter dat vele treinbestuurders die in Brussel gestationeerd zijn (Schaarbeek FSR of Brussel-Zuid) amper hun vakantiedagen kunnen opnemen omdat er een chronisch gebrek aan vervangers is. Dat zorgt voor vele perverse effecten zoals een stijging van het ziekteverzuim en een groeiend ongenoegen, omdat men wederom wordt opgeroepen om een zieke collega te gaan vervangen, terwijl men zovele vakantiedagen te goed heeft.

Ondertussen worden de beloofde werkkrachten niet geleverd, of in veel te beperkte mate. Reeds in het verleden zijn hiervoor menige stakingen losgebroken.

Bijna de helft van de treinen die een stopsein negeren, doet dat binnen een straal van ongeveer 30 kilometer rond Brussel. Dat komt omdat het verkeer in en rond de hoofdstad zeer druk is, en omdat er ook veel seinen staan.

Mijn vragen aan de geachte minister zijn:

1) Graag wens ik een overzicht van de cijfers, per jaar, van 2006 tot en met 2011 en de eerste helft van 2012, van de achterstallige:

- rust- en compensatiedagen (RX en CX);

- kredietdagen (KD);

- verlofdagen (VV).

Gelieve dezelfde cijfers eveneens op te delen:

- per depot en district;

- volgens goederenbestuurders, reizigerbestuurders, rangeerbestuurders en Operators besturing Cargo (OBC's).

2) Kan U eveneens een overzicht van de ziektedagen geven, per jaar, van 2006 tot en met 2011 en de eerste helft van 2012:

- opgedeeld per depot en district;

- volgens goederenbestuurders, reizigerbestuurders, rangeerbestuurders en Operators besturing Cargo (OBC's).

3) Welke concrete maatregelen heeft u in het verleden genomen om het probleem van de achterstallige vakantiedagen aan te pakken? Hoeveel extra treinbestuurders werden aangeworven in vergelijking met het streefdoel? Welk resultaat heeft dit teweeggebracht, welke evolutie valt op te merken in het aantal achterstallige vakantiedagen en opgenomen ziektedagen? Zijn de treinbestuurders nu in staat om hun vakantiedagen in normale mate op te nemen?

Antwoord ontvangen op 18 september 2012 :

1. Het gemiddeld aantal achterstallige rust- en compensatiedagen (RX/CX), kredietdagen (KD) en verlofdagen (VV) per bediende tussen 2006 en 2011 bij de treinbestuurders, bestuurders rangeringen en operatoren besturing cargo is als volgt:

Achterstand


31/12/06

31/12/07

31/12/08

31/12/09

31/12/10

31/12/11

RX/CX

Treinbestuurder

5,9

6,7

7,1

7,5

7,5

7,1

Bestuurder Rangeringen

5

8,4

4,9

5,4

5

5,3

Operator Besturing Cargo

-

-

-

3,9

3,9

5,4

Totaal

5,8

7,0

6,8

7

7

6,9

VV

Treinbestuurder

6,6

7,5

9,1

9,1

8,4

8,2

Bestuurder Rangeringen

5,4

6,6

6,5

8,4

7,5

7,4

Operator Besturing Cargo

-

-

-

5,3

5,7

5,5

Totaal

6,4

7,4

8,6

8,8

8,1

8

KD

Treinbestuurder

21,8

24,3

27,3

27,8

28,1

29,2

Bestuurder Rangeringen

17,1

19,4

19,9

21,4

22,9

22,5

Operator Besturing Cargo

-

-

-

18

20,9

25,2

Totaal

21,1

23,6

26,2

26,5

27,2

28,5

Totaal

Treinbestuurder

34,3

38,6

43,5

44,3

43,9

44,6

Bestuurder Rangeringen

27,5

34,5

31,3

35,2

35,4

35,1

Operator Besturing Cargo

-

-

-

27,2

30,4

36,1

Totaal

33,3

38

41,6

42,3

42,3

43,4

De gevraagde gegevens voor treinbestuurders en bestuurders rangeringen per district zijn als volgt:

Achterstand

District

31/12/06

31/12/07

31/12/08

31/12/09

31/12/10

31/12/11

RX/CX

Zone Brussel

11,6

13,7

16,2

20,8

18,4

17

Zone Henegouwen

5,8

6,2

6

5,4

4,6

6,5

Zone Luik-Ardennen

4,6

5,8

6,3

7,4

5

3,6

Zone Noordoost

6,4

8,5

9,1

8,3

10

8,2

Zone Noordwest

4,8

4,1

3,8

3,5

5

6,2

Totaal

5,8

6,6

7

7,3

7,3

7

VV

Zone Brussel

5,3

8,2

9,3

9,7

10,1

10,5

Zone Henegouwen

6,1

6

6,4

7,2

7,9

6,5

Zone Luik-Ardennen

7,5

8,7

10,9

9,7

7,2

6,4

Zone Noordoost

4,7

6,8

8,9

9,3

7,3

6,1

Zone Noordwest

7,9

7,6

8,7

9,5

10,1

11,9

Totaal

6,6

7,5

9

9,1

8,3

8,1

KD

Zone Brussel

14,6

17,5

21,5

23,2

24,5

26,1

Zone Henegouwen

18,7

20,7

23,4

23,8

24

26,2

Zone Luik-Ardennen

23,9

26

27,2

26,1

24

24,5

Zone Noordoost

21,6

25,4

29,8

29,8

30,2

31,1

Zone Noordwest

23,3

25,5

29,1

30,2

32,5

33,3

Totaal

21,6

24,2

27,1

27,4

27,7

28,7

Totaal

Zone Brussel

31,5

39,5

47

53,7

53

53,6

Zone Henegouwen

30,6

32,9

35,7

36,4

36,6

39,1

Zone Luik-Ardennen

36,1

40,5

44,3

43,2

36,2

34,5

Zone Noordoost

32,8

40,7

47,8

47,4

47,6

45,4

Zone Noordwest

36

37,2

41,5

43,1

47,6

51,4

Totaal

34

38,3

43,1

43,8

43,3

43,9

De gevraagde gegevens voor de operatoren besturing cargo per district zijn als volgt:

Achterstand

District

31/12/06

31/12/07

31/12/08

31/12/09

31/12/10

31/12/11

RX/CX

Zone Brussel

5,1

8,1

7,5

4,3

-

-

Zone Henegouwen

6,8

6

9,2

8,7

5,2

4,9

Zone Luik-Ardennen

4,2

1,8

1

2,2

1,6

1,8

Zone Noordoost

6,6

15,5

6,2

5,2

6,7

8,4

Zone Noordwest

0,4

0,6

0,3

1,4

0,6

2,3

Totaal

5,2

9,6

5,3

4,6

4,5

5,8

VV

Zone Brussel

2,2

5

3,7

1,5

-

-

Zone Henegouwen

8,1

10,5

9,4

7,6

10,3

8,5

Zone Luik-Ardennen

10,6

11,4

14,2

9,8

8

5,4

Zone Noordoost

2,7

4,7

3,7

3,9

4,5

5,6

Zone Noordwest

5,5

6,7

6,4

4,2

3,8

4,3

Totaal

5,2

6,9

6,3

5,6

6,2

6

KD

Zone Brussel

13,7

14,3

17,5

21,8

-

-

Zone Henegouwen

22,8

26,1

29,9

28,6

26,6

26,6

Zone Luik-Ardennen

18,2

21,9

27,8

24,8

22,6

24,6

Zone Noordoost

14,4

15,6

13,5

14,3

20

26,5

Zone Noordwest

17,7

19,9

18,7

15,5

19

21,3

Totaal

16,6

18,8

18,8

18,8

21,7

25,4

Totaal

Zone Brussel

21,1

27,4

28,8

27,5

-

-

Zone Henegouwen

37,6

42,6

48,5

44,9

42

40

Zone Luik-Ardennen

32,9

35,2

43

36,8

32,3

31,8

Zone Noordoost

23,7

35,8

23,4

23,4

31,2

40,5

Zone Noordwest

23,6

27,2

25,4

21,1

23,5

27,9

Totaal

27

35,3

30,4

28,9

32,4

37,1

2. Een overzicht van de ziektedagen is enkel beschikbaar per zone of district en dit voor het geheel van het treinbesturingspersoneel van B-Technics. Voor de jaren 2006 en 2007 kon geen regionale verdeling teruggevonden worden.


MANDAGEN ZIEK/GEKWETST


2006

2007

2008

2009

2010

2011

ZONE BRUSSEL11

9,9

10,4

8,8

ZONE NOORDOOST8,5

8

9

8,5

ZONE NOORDWEST6

5,8

6,6

7,1

ZONE HENEGOUWEN9,6

9

10,1

9,2

ZONE LUIK-ARDENNEN9,8

9,5

9,9

11,2

TOTAAL

8,7

9,4

8,6

8,2

8,9

9

3. Maatregelen die genomen werden om het probleem van achterstallige vakantiedagen aan te pakken:

Sinds 2006 werden jaarlijks (met uitzondering van 2010: 173) rond de 400 aanwervingen doorgevoerd.

  • Hoewel iedere treinbestuurder verlof kan overdragen tot april van het volgende jaar en continu tot vijfendertig kredietdagen kan cumuleren, worden bestuurders aangemoedigd om hun vrije dagen op te nemen, ook in periodes die voor de treinbestuurder minder interessant zijn.

  • In bepaalde periodes (eindejaarsperiode, zomerperiode voor goederenverkeer en piekuurtreinen) die interessant zijn voor de treinbestuurder en waarin de vraag naar vervoer lager is, wordt de treindienst aangepast. Dit moet toelaten dat de treinbestuurders meer verlof kunnen nemen.

  • Binnen de grotere entiteit van een district kunnen onder bepaalde voorwaarden detacheringen uitgevoerd worden ten einde punctuele en lokale problemen op te lossen.

De Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) geeft me aan vast te stellen dat er sinds enkele jaren een stabilisatie is opgetreden in het aantal achterstallige vrije dagen. De afgelopen jaren hebben de treinbestuurders zonder noemenswaardige problemen hun verlof kunnen nemen. Seizoenseffecten van de treindienst, aanpassingen aan het transportplan, opleidingen verbonden aan de instroom van nieuw materieel en veiligheidssystemen en krapte op de arbeidsmarkt kunnen er steeds voor zorgen dat tijdelijk en lokaal punctueel minder vlot verlof kan genomen worden.

Het gemiddeld aantal ziektedagen van ongeveer negen ziektedagen per man/jaar blijft eveneens stabiel.